|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a decis prelungirea cu un an a liniei de credit de 7,5 milioane euro contractată de la CEC Bank 

Consiliul-Judetean-Harghita

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat la sfârşitul săptămânii trecute propunerea de modificare a HCJ Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013 referitoare la contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în sumă de 33,15 milioane de lei (7,5 milioane de euro) pe termen de 12 luni pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. Prin hotărârea din 29 martie 2013 s-a aprobat contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în sumă de 33,15 milioane de lei, pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, din care: 23,65 milioane de lei pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public judeţean, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile; 9,5 milioane de lei pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes judeţean, cu finanţare integrală din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. În urma analizei cererii privind contractarea unei finanţări rambursabile sub forma unei linii de credit în valoare de 23,65 milioane de lei, pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile, Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a avizat favorabil, în baza Hotărârii nr. 3267 din 8 august 2013, cu completările ulterioare, contractarea de către Consiliul Judeţean Vâlcea a unei finanţări în valoare de 22,45 milioane de lei, respectiv numai pentru acele obiective de investiţii care aveau la data solicitării avizului indicatorii tehnico economici aprobaţi prin hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea. Urmare iniţierii demersurilor de către Consiliul Judeţean Vâlcea privind prelungirea perioadei de tragere pănă la data de 31 decembrie 2015 pentru cele două linii de credit, CEC Bank solicită prin adresa nr. VL/21341/16 decembrie 2014, ca în vederea încheierii actelor adiţionale la cele două contracte de împrumut să se adopte o hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea privind valoarea creditelor contractate şi a modificărilor solicitate. Având în vedere aceste solicitări, CJ Vâlcea a decis următoarele modificări: actualizarea sumei pentru care se contractează creditul în concordanţă cu avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, respectiv de la 33,15 milioane de lei, la 31,95 milioane de lei (22,45 milioane de lei plus 9,5 milioane de lei); modificarea art. 1, alin. 3 şi art. 2, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 109 din 30 octombrie 2014, în sensul că rambursarea creditului se va face în perioada 1 ianuarie 2016-18 decembrie 2018.

(Petre Coman)

Leave a Response