|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a înregistrat un excedent bugetar în sumă de 5,9 milioane euro 

primaria-ramnicu-valcea

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent execuţia bugetului local la data de 30 septembrie 2014, cu o valoare de 187,2 milioane de lei – la partea de venituri şi 161,38 milioane de lei – la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 25,82 milioane de lei (5,9 milioane de euro). De asemenea, s-a aprobat execuţia bugetului contului „Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare” la data de 30 septembrie 2014, cu o valoare de 4,17 milioane de lei la partea de venituri şi 2,35 milioane de lei la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 1,8 milioane de lei. În fine, s-a mai avizat execuţia bugetului contului „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe” la data de 30 septembrie 2014, cu o valoare de 966.100 lei la partea de venituri şi 885.700 lei la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 80.000 lei. Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. În ceea ce priveşte veniturile proprii, încasările realizate până la data de 30 septembrie 2014 s-au realizat in proporţie de 103,58%. Acest fapt se datorează atât organizării eficiente a activităţii de colectare a impozitelor şi taxelor, dar şi a faptului că pentru plata integrală până la data de 31 martie 2014 a impozitelor datorate de persoane fizice şi persoane juridice au fost acordate bonificaţii. Conform datelor din contul de execuţie al bugetului local plăţile nete de casă sunt mai mici cu 227.800 lei, suma ce reprezintă recuperări la bugetul local din finanţările anilor precedenţi evidenţiată cu minus la partea de cheltuieli a bugetului. Prin HCL nr. 174/28 august 2014 a fost rectificat bugetul şi lista de investiţii aferentă contului „Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare” pentru anul 2014 la valoarea de 5,74 milioane de lei iar lista obiectivelor de investiţii finanţate din fond IID la valoarea de 1 milion de lei. Conform prevederilor din OUG 198/2005 soldul contului la sfârşitul fiecărui semestru trebuie să acopere cel puţin serviciul datoriei publice, constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului pentru anul următor. Menţionăm că, datoria publică pentru acest an este de aproximativ 2,95 milioane de lei din care în luna mai 2014 a fost achitată rata şi dobânda în suma de 1,44 milioane de lei, diferenţa urmând să fie achitată în luna noiembrie 2014 conform scadenţarului. Prin HCL nr. 92 din 30 aprilie 2014 a fost rectificat bugetul şi lista de investiţii aferentă contului „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe” pentru anul 2014, cu o valoare totală de 889.100 lei, resursele urmând a fi asigurate după cum urmează: 741.000 lei din bugetul local, sold an precedent; 148.000 lei cota parte de participare a asociaţiilor de proprietari. La data de 30 septembrie 2014, Municipiul Rm. Vâlcea avea datorii în cuantum de 20,5 milioane de lei din care 2,83 milioane de lei furnizori si 17,7 milioane de lei creditori diverşi. Din totalul datoriile înregistrate la data de 30 septembrie 2014 urmare a rectificării bugetului de stat din 30 septembrie 2014 a fost achitată suma de 15,66 milioane de lei – decont subvenţie pret energie termica CET Govora din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale conform OG nr. 9/2014 modificată şi completată prin OUG nr. 59/2014. Totodată, au fost decontate facturi către furnizorii de bunuri şi servicii şi facturi reprezentând reabilitare reţele termice, aflate în sold la data de 30 septembrie 2014 în valoare totală de 1,3 milioane de lei.

(Petre Coman)

Leave a Response