|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Ion Gigi Matei se pregăteşte să arunce miliarde de lei pentru evenimentul dubios „Decembrie Magic” 

irigatii gigi matei

 

Miercuri, 26 noiembrie 2014, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 26 de proiecte de hotărâri şi rapoarte plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Materialele incluse pe ordinea de zi a şedinţei sunt: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2014; rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al instituţiilor de cultură pentru anul acesta; modificarea repartizării pe obiective a finanţării rambursabile internă în sumă de 15 milioane de lei, precum şi aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la 31 decembrie 2015; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfăşurate sub genericul „Decembrie Magic”, 05-31 decembrie 2014 (unde se vor aloca peste 3 miliarde de lei vechi); aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen lung pentru asigurarea cofinanţării proiectelor în valoare de 38,2 milioane euro, alocaţi Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, pentru Polul de Dezvoltare Urbană Sud Vest Râmnicu Vâlcea; aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale privind stabilirea termenului pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului, conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1101/2010; modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/2014 referitoare la inventarierea unui imobil – teren în domeniul public al municipiului; aprobarea variantei de finanţare a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Rm. Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa a II-a”; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului şi a listei bunurilor din domeniul public ai municipiului concesionate societăţii Apavil SA; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2010, aşa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 311/160/2012 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren Arhiepiscopiei Râmnicului (terenul de lângă Centrul Rezidenţial); proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil-construcţie din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării; prelungirea contractului de asociere încheiat cu SC Librăriile Humanitas SA; raport şi proiect de hotărâre privind închirierea amplasamentelor pe stâlpii de iluminat public în vederea montării unor panouri publicitare şi indicatoare direcţionale; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Imobil locuinţe S+P+7E cu spaţii comerciale la parter, strada Mihai Eminescu nr. 2B”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii aferent instituţiilor învăţământului de stat şi învăţământului preşcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea structurii personalului nedidactic pentru învăţământul preuniversitar de stat şi învăţământul preşcolar din municipiul Rm. Vâlcea pentru anul şcolar 2014-2015; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului municipal „Ariel”; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului; raport şi proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Rm. Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2015; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Convenţia de Parteneriat adotată prin HCL nr. 323/172/2012, în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara – Rm. Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response