|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Interimarul Ion Gigi Matei a acceptat o dubioasă donaţie de teren în Troianu 

Ion Gigi Matei

La propunerea primarului intrerimar Ion Gigi Matei, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis recent acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 1302 mp, având numărul cadastral 14526, şi înscris în Cartea Funciară nr 37823, situat în punctul „Troianu”, cu destinaţia de drum public şi preluarea sarcinii înscrisă în partea III-a (foaie de sarcini) a cărţii funciare nr. 37823 – de trecere cu caracter perpetuu, care coincide cu destinaţia de drum public pentru care se acceptă donaţia. Consilierii locali au mai stabilit ca eventualele cheltuieli ocazionate de întocmirea actului de donaţie în formă autentică vor fi suportate de donator, dar şi împuternicirea lui Gigi Ion Matei, viceprimarul municipiului, să semneze actul de donaţie în formă autentică. Ca urmare a extinderii şi dezvoltării zonei de locuinţe din Cartierul Troianu, au fost create, conform documentaţiilor de urbanism legal aprobate, drumuri de acces la locuinţele proprietate privată realizate în această zonă, în baza unor autorizaţii de construire. Astfel, din Calea lui Traian către vest, a fost creat un astfel de drum de acces, pe teren proprietate privată, având o lăţime cuprinsă între 4,38 m şi 6,0 m. Terenul pe care este realizat acest drum de acces, în suprafaţă de 1302,03 are numărul cadastral 14526 este înscris în Cartea Funciară nr. 37823 şi este proprietatea lui Diaconescu Mihnea Dan. Cu cererea înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 30708/16 septembrie 2014, Diaconescu Mihnea Dan, prin procurator Cernea Lucian, a oferit spre donaţie Consiliului Local terenul în suprafaţă de 1302 mp situat în municipiului Râmnicu Vâlcea, punctul Troianu cu destinaţia drum acces. De asemenea, prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 29472/5 septembrie 2014, proprietarii terenurilor şi locuinţelor deservite de acest drum de acces, au solicitat autorităţii locale luarea măsurilor pentru inventarierea în domeniul public al municipiului şi amenajarea drumului de acces respectiv, care în timpul ploilor devine impracticabil. Menţionăm că în Cartea funciară nr. 37823 a terenului în suprafaţă de 1302 mp în partea III-a (foaie de sarcini), sunt înscrise următoarele sarcini: intabulare, drept de servitute, de trecere cu caracter perpetuu, servitute constituită cu titlu gratuit începând cu data de 20.07.2009 în favoarea terenului în suprafaţă de 5152 mp cu nr. cadastral 37189 intabulat în cartea funciară 37189/Rm. Vâlcea, proprietatatea numiţilor Frîntu Georgeta şi Frîntu Elena, dobândit prin convenţie, sarcini ce urmează a fi preluate de municipiu odată cu terenul donat.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response