|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Eșec pe toată linia înregistrat de acționarul majoritar al USG în intenția de a prelua toate acțiunile societății 

usg_37146800

Recent, reprezentanții întreprinderii Uzinele Sodice Govora au transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) rezultatele subscrierilor după prima etapă a majorării de capital, precum şi rezultatelele ofertei publice de preluare. În data de 18 septembrie 2014 a fost aprobat de către ASF, prin Decizia nr. 1288/18 septembrie 2014 prospectul pentru majorarea capitalului social al SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA prin aport în numerar. Majorarea de capital social s-a făcut în două etape: etapa I care s-a derulat în perioada 23 septembrie – 24 octombrie 2014; etapa a II-a, care s-a derulat în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2014, conform prospectului majorării de capital social. După prima etapă din cadrul majorării de capital s-a subscris un număr total de 118,38 milioane de acţiuni, din totalul de acţiuni oferite spre subscriere de 120 milioane. Pentru etapa a doua de subscriere, a rămas de subscris un număr de 1,61 milioane de acţiuni emise de SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA. În data de 22 octombrie 2014 s-a încheiat perioada de ofertă publică de preluare iniţată de societatea Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda din Polonia în vederea preluării restului de 6,81% din acţiunile USG-CCG. După terminarea perioadei ofertei, au fost cumpărate doar 1.500 de acţiuni, reprezentând 0,001% din acţiunile totale ale SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, suma totală plătită fiind de 420 lei. Procentul deţinut de ofertant în urma încheierii ofertei este de 93,187%. În urmă cu două luni, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat al doilea document de ofertă publică de preluare obligatorie a SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, iniţiată de firma Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda din Polonia. Oferta avea următoarele caracteristici: numărul de acţiuni care făceau obiectul ofertei este 9,89 milioane de acţiuni, reprezentând 6,81% din capitalul social; valoare nominală – 0,25 lei/acţiune; preţul de cumpărare – 0,28 lei/acţiune; perioada de derulare era 11 septembrie 2014 – 1 octombrie 2014; intermediarul ofertei era SSIF Intercapital Invest SA; locurile de subscriere – la sediul oricărui intermediar autorizat de ASF. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora s-a derulat oferta au răspuns pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul de ofertă. Oferta publică de preluare s-a derulat cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA, permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare. La începutul acestui an, tot ASF a mai aprobat un alt document de ofertă publică de cumpărare de acţiuni emise de USG-CCG, iniţiată tot de societatea Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda, însă, după finalizarea perioadei de ofertă, acţionarul majoritar al întreprinderii vâlcene nu a reuşit să mai cumpere decât 0,3% din acţiunile SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA. Oferta publică de preluare a SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA era iniţiată de către societatea Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda Spolka Akcyjna, firmă care funcţionează în conformitate cu legile din Polonia, cu sediul social în regiunea Mazovia, oraşul Varşovia. Oferta viza achiziţionarea unui număr de 9,89 milioane de acţiuni ale USG-CCG plătite integral şi care nu erau deţinute de ofertant. Structura sintetică a acţionarilor de la SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA la data de 1 noiembrie 2014 era următoarea: Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda – 93,18%; Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) – 0,68%; acţionari persoane fizice – 0,637%; CET Govora – 5,4%. Emitentul este tranzacționat prin sistemul Bursei de Valori Bucureşti, pe secţiunea Rasdaq, la categoria a III-a, piaţa principală XMBS. Societatea Janikowskie Zaktady Sodowe Janikosoda are un capital social de 36,53 milioane de zloţi polonezi subscris şi vărsat în întregime, divizat într-un număr de 1,2 miliarde de acţiuni fiecare acţiune având valoarea nominală de 0,03 zolţi polonezi. Compania din Polonia a fost înfiinţată în baza Codului Comercial Polonez şi a Legii poloneze privind privatizarea întreprinderilor de stat din data de 13 iulie 1990.

(Petre Coman)

Leave a Response