|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat un nou protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale 

primaria-ramnicu-valcea

• Pentru terenurile afectate de realizarea viitoarei artere dintre b-dul Tudor Vladimirescu şi b-dul Nicolae Bălcescu,

Consiliul Local a aprobat un nou protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat miercuri forma protocolului de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale privind stabilirea termenului pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului conform articolului 2 din HG nr. 1101/3 octombrie 2010. Prin hotărârea de Guvern respectivă s-a reglementat situaţia juridică a unor părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în judeţul Vâlcea, fiind transmise din domeniul public al statului şi din administrarea MApN, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al municipiului, două părţi din „Imobilul 559 Râmnicu Vâlcea”. Astfel, au fost transmise următoarele imobile: partea din imobil prevăzută la articolul 1 din HG nr. 1101/2010, respectiv construcţia în suprafaţă de 220 mp şi terenul în suprafaţă de 3635 mp, au fost transmise definitiv, în scopul realizării tronsonului Bulevardului Tineretului, pe segmentul cuprins între B-dul Tudor Vladimirescu şi B-dul Nicolae Bălcescu; partea de imobil prevăzută la articolul 2 din HG nr. 1101/2010, respectiv terenul în suprafaţă de 459,8 mp a fost transmis în administrarea Consiliului Local, pe durata executării obiectivului de investiţii, constând în refacerea pavilioanelor afectate de execuţia tronsonului Bulevardului Tineretului, a împrejmuirii, a reţelei de apă, a racordului de termoficare, precum şi expertizarea şi consolidarea pavilionului adiacent traseului bulevardului. Conform prevederilor articolului 3 din Hotărârea Guvernului mai sus menţionată, predarea-preluarea imobilului transmis potrivit articolului 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, după predarea-preluarea terenului şi a obiectivelor de investiţii realizate de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, prevăzute la art. 2. În vederea punerii în aplicare a prevederilor HG 1101/3 octombrie 2010, Ministerul Apărării Naţionale a înaintat Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, în cursul anului 2011, proiectele protocolului şi procesului verbal de predare-primire privind transmiterea părţii din imobilul 559 Ramnicu Vâlcea prevăzut la articolul 2 din hotărâre, respectiv terenul în suprafaţă de 459,8 mp, precum şi nota de fundamentare întocmită pentru realizarea noii construcţii cu destinaţia spaţii de depozitare. Menţionăm că, potrivit notei de fundamentare mai sus amintită, valoarea acestei construcţii, ce urma a fi realizată cu fonduri din bugetul local este de 565.800 lei, respectiv 132.586 euro, calculată la cursul de schimb de 4,2677 lei/euro valabil la data de 4 ianuarie 2011, celelalte lucrări ce urmau a fi realizate tot din bugetul local, respectiv refacerea pavilioanelor afectate de execuţia tronsonului Bulevardului Tineretuluia împrejmuirii, a reţelei de apă, a racordului de termoficare, precum şi expertizarea şi consolidarea pavilionului adiacent traseului bulevardului, nefiind evaluate până în prezent. Primăria municipiului a comunicat Ministerului Apărării Naţionale că, întrucât resursele bugetului local al municipiului pentru anul 2011 nu au permis alocarea de fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin HG nr. 1101/3 octombrie 2010, nu poate prelua deocamdată în domeniul public, pe durata executării obiectivului de investiţii, imobilul teren în suprafaţă de 459,8 mp, pe care urma a fi realizată construcţia cu destinaţia spaţii de depozitare, în valoare de 565.800 lei. În luna septembrie 2014, Ministerul Apărării Naţionale a revenit cu solicitarea la Primăria Râmnicului ca, în cel mai scurt timp să le comunicăm acordul pentru întocmirea unui protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale în care să fte prevăzut un termen estimativ pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului conform articolului 2 din HG nr. 1101/3 octombrie 2010, sau iniţierea demersurilor de abrogare a hotărârii mai sus menţionate, dacă autoritatea publică locală nu mai are în intenţie, realizarea obiectivului de investiţii tronson Bulevardul Tineretului, pe segmentul cuprins între B-dul Tudor Vladimirescu şi B-dul Nicolae Bălcescu. Urmare acestei solicitări, Primăria Râmnicului a comunicat Ministerului Apărării Naţionale acordul de principiu privind încheierea unui protocol de colaborare, cu propunerea ca termenul pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului conform articolului 2 din HG nr. 1101/3 octombrie 2010, să fie de un an după semnarea contractului de finanţare a proiectului „Tronson Bulevardul Tineretului, pe segmentul cuprins între B-dul Tudor Vladimirescu şi B-dul Nicolae Bălcescu”, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi a solicitat ca, după întocmirea draftului acestui protocol, să îl înainteze pentru aprobare, Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Forma finală a protocolului de colaborare transmisă de MApN la Primăria municipiului a fost stabilită de comun acord cu reprezentanţii acestui minister, în cadrul întâlnirii care a avut loc la sediul Direcţiei Domenii şi Infrastructuri din cadrul MApN.

(Petre Coman)

Leave a Response