|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Conducerea Oltchim spune că societatea este la zi cu acordarea tichetelor de masă 

oltchim-02

Potrivit unui raport al administratorilor judiciari de la Oltchim, rezultatele obţinute de la data intrării în insolvenţă au condus şi la o stabilitate în relaţia cu salariaţii. Astfel, în ultimul an, SC Oltchim SA a achitat lunar drepturile salariale aferente unei luni (avans, lichidare şi tichete de masă). În aceste condiţii, societatea este la zi cu acordarea tichetelor de masă, rămânând în continuare restanţe salariale în bani pentru circa două luni şi jumătate, întârziere care provine de dinainte de intrarea SC Oltchim SA în insolvenţă. Reducerea cheltuielilor cu personalul în perioada ianuarie-septembrie 2014 faţă de perioada ianuarie-septembrie 2013 se datorează disponibilizării unui număr de 918 salariaţi în iunie 2013. Numărul mediu de salariaţi în perioada ianuarie-septembrie 2014 a fost de 2.278, faţă de 2.890 în perioada ianuarie-septembrie 2013. Pentru toţi salariaţii de la SC Oltchim SA se plătesc asigurări sociale. Salariaţii societăţii sunt cuprinşi în planul de pensii al statului. Rezultatele economico-financiare înregistrate de SC Oltchim SA în perioada ianuarie-septembrie 2014 confirmă evoluţia pozitivă a societăţii. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în perioada ianuarie-septembrie 2014, SC Oltchim SA a crescut gradul mediu de utilizare a capacităţilor de producţie, de la 19,60%, la 23,12%, ceea ce a condus la: creşterea cifrei de afaceri cu 77 milioane de lei, respectiv cu 21%, de la 359 milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2013, la 436 milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2014; reducerea pierderii totale cu 8%, de la 173 milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2013, la 159 milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2014 (reducere cu 14 milioane de lei); îmbunătăţirea indicatorului EBITDA (rezultat înainte de dobânzi, taxe, amortizare), de la minus 75 milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2013, la minus 44 milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2014. Valoarea exportului realizat de SC Oltchim SA în primele nouă luni din acest an a fost de 67,3 milioane de euro, respectiv 69% din cifra de afaceri şi este în creştere cu 18,5 milioane de euro faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Reducerea pierderilor s-a reuşit printr-o mult mai bună utilizare a resurselor financiare, eliminarea tuturor cheltuielilor care nu erau strâns legate de activitatea de producţie (s-au redus la minim cheltuielile cu terţii, contractele de prestări servicii, s-au anulat toate contractele de consultanţă). Faptul că s-au îmbunătăţit rezultatele lunare înregistrate de SC Oltchim SA rezultă şi din comparaţia rezultatelor înregistrate în luna septembrie 2014 comparativ cu februarie 2013, prima lună după intrarea în procedura insolvenţei în 30 ianuarie 2013. După cum reiese din datele financiare, SC Oltchim SA a recâştigat treptat încrederea clienţilor că poate livra fară întreruperi produsele contractate pe o perioadă mai lungă de timp. Creşterea producţiei şi recâştigarea pieţelor (majoritatea externe) s-au făcut treptat, cifra de afaceri a SC Oltchim SA majorându-se lună de lună, de la 5,4 milioane de euro în luna februarie 2013, la 14,2 milioane de euro în luna septembrie 2014, respectiv o creştere de peste 2,6 ori a acesteia. Acest lucru s-a reuşit în principal din surse proprii, societatea necontractând credite pentru a finanţa capitalul de lucru, iar stocurile de produse finite au prezentat valori scăzute de circa 1,5 milioane de euro, care însă au avut o viteză de rotaţie de cinci zile, SC Oltchim SA reuşind astfel să valorifice foarte repede producţia realizată şi implicit să se poata autofinanţa. Singura finanţare obţinută după intrarea in insolvenţă a fost de 1,5 milioane de euro în urma încheierii unui contract de asociere în participaţiune cu o firmă privată, prin care a fost finanţată revizia generală şi repornirea Instalaţiei de oxo-alcooli în luna septembrie 2014. S-a reuşit astfel atingerea în cursul lunii septembrie 2014 a unui grad de utilizare a capacităţii de producţie în medie de 26,84%, ceea ce a permis SC Oltchim SA să ajungă foarte aproape de punctul de echilibru în care veniturile lunare din exploatare să acopere integral cheltuielile de exploatare, mai puţin amortizarea lunară. Mai spunem că situaţiile financiare ale SC Oltchim SA la data de 30 septembrie 2014 s-au întocmit în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară şi sunt neauditate. Pentru conversia în lei a creanţelor şi datoriilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 30 septembrie 2014 comunicate de BNR.

(Petre Coman)

Leave a Response