|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

CET Govora va scădea preţul la energia termică livrată agenţilor economici din Râmnicu Vâlcea 

cet_govora_orizontal

În cursul acestei săptămâni, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe modificarea preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Astfel, va scădea preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenţilor economici, de la 220,64 lei/Gcal exclusiv TVA, la 219,74 lei/Gcal exclusiv TVA, începând cu data de 1 noiembrie 2014. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 272,48 lei/Gcal inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 201,62 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 70,86 lei/Gcal, va fi asigurată din bugetul local al municipiului începând cu data de 1 noiembrie 2014. Prin Hotărârea nr. 185 din 28 august 2014, Consiliul Local a aprobat preţul de producere, transport şi distribuţie al energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenţilor economici, la nivelul de 220,64 lei/Gcal fără TVA şi preţul de producere, transport şi distribuţie al energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populaţiei, la nivelul de 273,59 lei/Gcal inclusiv TVA. Conform prevederilor articolului 2 al hotărârii mai sus menţionată, diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 273,59 lei/Gcal, inclusiv TVA şi preţul de facturare către populaţie de 201,62 lei inclusiv TVA, aprobat prin HCL nr. 150/25 iulie 2014, în cuantum de 71,97 lei/Gcal, este asigurată, începând cu data de 1 septembrie 2014, din bugetul local al municipiului. În data de 3 noiembrie 2014, CET Govora a transmis la Primăria Râmnicului Avizul ANRSC nr. 223587/24 octombrie 2014 privind modificarea tarifelor de transport şi distribuţie pentru serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea, modificări impuse de aplicarea Legii nr. 123/2014 de completare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, conform căreia a fost redusă cota CAS plătită de angajator; de la 20,8% la 15,8%. Astfel, diminuarea cotei CAS plătită de angajator, a condus la recalcularea preţului de transport şi distribuţie, care s-a redus cu 1,11 lei/Gcal (inclusiv TVA), respectiv de la 273,59 lei/Gcal la 272,48 lei/Gcal inclusiv TVA. Având în vedere că preţul de facturare către populaţie, de 201,62 lei inclusiv TVA a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 150/25 iulie 2014, în baza raportului ad-hoc privind conditionalitatea de creştere a tarifelor conform Anexei 1.4 din contractul de finanţare, elaborat in cadrul contractului de servicii „Asistenta tehnica pentru managementul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Râmnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu si creşterii eficientei energetice”, conducerea Primăriei Râmnicului a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea să transmită, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local a modificării tarifului de transport şi distribuţie pentru serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi a preţului de facturare a acesteia, raportul ad-hoc privind condiţionalitatea de creştere a tarifelor conform Anexei 1.4 din contractul de finanţare, elaborat în actualele condiţii de reducere a cotei CAS plătită de angajator, de la 20,8% la 15,8%. Consiliul Judeţean Vâlcea a comunicat că, deşi cota CAS plătită de angajator a fost redusă, modificarea preţului de facturare nu se poate realiza, întrucât valoarea acestuia are la bază preţul local de referinţă din Anexa 1.4 la Contractul de Finanţare nr. 3886/LB/17 august 2011 indexat cu indicele preţurilor de consum, iar preţul local de referinţă a fost stabilit prin analiza cost-beneficiu, parte componentă a documentaţiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate, în baza căreia a fost elaborată aplicaţia de finanţare, luându-se în considerare gradul de suportabilitate a populaţiei şi recuperarea investiţiei finanţate. De asemenea, la elaborarea strategiei de tarifare în baza căreia a fost stabilită Anexa 1.4 – Planul de creştere a tarifelor la contractul de finanţare nu au fost luate în considerare costurile aferente sistemului de termoficare.

(Petre Coman)

Leave a Response