|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

ABA Olt se pregăteşte să amenajeze pârâul Topolog pe raza comunelor Milcoiu, Nicolae Bălcescu şi Galicea 

Bavita-Daniel-300x225(2)

Administraţia Bazinală de Apă Olt a finalizat şi pus in funcţiune, pe cursurile de apă Topolog, Lotru, Olăneşti, Bistriţa, Luncavăţ, Cerna şi Olteţ, în perioada 2004-2011, o serie importantă de obiective de investiţii. Aceste lucrări au fost dimensionate pentru debitul maxim cu probabilitatea de depăşire de 5%. în urma precipitaţiilor abundente produse în perioada 29-31 iulie 2014 au fost înregistrate debite istorice cu valori peste cele cu asigurarea de 1%. Ca urmare liniile de apărare împotriva inundaţiilor existente, care în trecut au fost eficiente, nu au mai putut prelua şi stăvilii în anumite zone viiturile produse într-o perioadă scurtă de timp şi care au depăşit capacităţile de apărare şi rezistenţă a digurilor, astfel că au fost înregistrate pagube importante şi au apărut noi zone critice. Pentru reabilitarea zonelor calamitate şi punerea în siguranţă a obiectivelor socio-economice şi proprietăţilor riverane, Administraţia Bazinală de Apă Olt prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea a întocmit nota de fundamentare, pentru promovarea prin programul de investiţii, a obiectivului „Amenajare pârâu Topolog pe sectorul Tigveni – Galicea, jud. Vâlcea şi Argeş”, care cuprinde lucrări de regularizare a pârâului Topolog pe raza comunelor Milcoiu, Nicolae Bălcescu şi Galicea din judeţul Vâlcea. Această lucrare a fost avizată în şedinţa Consiliului Tehnico-conomic al Administraţiei Bazinale de Apă Olt din data de 3 iulie 2014 şi Consiliul Tehnico Economic al Administraţiei Naţionale „Apele Române” din data de 10 septembrie 2014 şi este înaintată la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură în vederea avizării în Consiliul Tehnico Economic. Pentru regularizarea pârâului Bistriţa, a fost promovat obiectivul de investiţii ,,Regularizare pârâu Bistriţa pe sectorul Costeşti-Băbeni, jud. Vâlcea”, cu finanţare din fonduri nerambursabile prin POS Mediu, pentru care a fost aprobată cererea de finanţare de către Autoritatea de Management POS Mediu şi s-a semnat contractul de finanţare, urmând a fi demarate procedurile de achiziţie publică de servicii, şi execuţie lucrări, de către compartimentul specializat din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. De asemenea se derulează un proiect complex pentru prevenirea şi diminuarea efectelor produse ca urmare a calamităţilor naturale în judeţul Vâlcea, respectiv „Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt”, finanţat prin Axa 5 POS Mediu – Domeniul major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor: Prevenirea şi reducerea riscului (a inundaţii şi realizarea unui management durabil în întregul bazin hidrografic Olt, care cuprinde printre obiective şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor. Scopul acestui proiect este de a evalua situaţia existentă, de a identifica necesarul de investiţii şi ierarhizarea acestora. Populaţia beneficiară în urma realizării proiectului este constituită din rezidenţii din zonele riverane cursurilor de apa din bazinul hidrografic al râului Olt incluse in judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Olt, (Teleorman, Argeş, Dolj şi Gorj parţial). În ceea ce priveşte situaţia lucrărilor de consolidare a digurilor şi îndiguirilor, vă facem cunoscut că la toate lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din cadrul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă, prin schemele de amenajare ale fiecărui bazin hidrografic, sunt inventariate problemele existente şi sunt stabilite, în funcţie de necesităţi, lucrările care vor fi realizate, precum şi necesităţile şi posibilităţile continuării lucrărilor începute. Administraţia Bazinală de Apă Olt derulează în prezent, pe lângă obiectivele de investiţii prevăzute în lista programelor cu finanţare integrală sau parţială de la Bugetul de stat precum şi obiectivele aflate in promovare. Administraţiile Bazinale de Apă au propus spre promovare, în regim de urgenţă, lucrări de investiţii pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţi, cu prioritate a proiectelor de investiţii pentru zonele calamitate şi în punctele critice cu înalt risc la inundaţii, în cadrul programului pe anul 2015, funcţie de alocările bugetare pentru lucrări pe cursurile de apă şi construcţii hidrotehnice, surse financiare proprii disponibile, precum şi din alte surse. După aprobarea şi accesarea fondurilor europene în vederea implementării Programelor Operaţionale (Program Operaţional Infrastructură Mare şi Program Operaţional Sectorial), finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune, respectiv a programelor de finanţare pe domeniul managementului şi prevenirii riscurilor la inundaţii, în perioada de programare 2014 – 2020, priorităţile de finanţare vor fi susţinute şi completate suplimentar.

Leave a Response