|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat majorarea preţului energiei termice pentru populaţie şi agenţi economici 

primaria-ramnicu-valcea

Săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat noul preţ pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Astfel, preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenţilor economici, va fi la nivelul de 220,64 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr. 3521/27 noiembrie 2013 şi avizului ANRSC nr. 216619/7 august 2014 începând cu data de 1 septembrie 2014. Tot cu aceiaşi dată, preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populaţiei, va fi la nivelul de 273,59 lei/Gcal inclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr. 3521/27 noiembrie 2013 şi avizului ANRSC nr. 216619/7 august 2014. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 273,59 lei/Gcal inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 201,62 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 71,97 lei/Gcal inclusiv TVA, va fi asigurată din bugetul local al municipiului începând cu data de 1 septembrie 2014. Prin Hotărârea nr. 169 din 27 iunie 2013, Consiliul Local a aprobat preţul de producere, transport şi distribuţie al energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenţilor economici, în cuantum de 204,03 lei/Gcal fără TVA şi preţul de producere, transport şi distribuţie al energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populaţiei, la nivelul de 253,0 lei/Gcal inclusiv TVA. De asemenea, prin hotărârea nr. 150/25 iulie 2014 a fost aprobat preţul local al energiei termice facturată populaţiei începând cu data de 1 iulie 2014, la nivelul de 162,60 lei/Gcal la care se adaugă TVA, precum şi nivelul subvenţiei, de 51,38 lei asigurată din bugetul local al municipiului, începând cu data de 1 iulie 2014, reprezentând diferenţa dintre preţul de producere, transport şi distribuţie de 253 lei inclusiv TVA şi preţul de facturare către populaţie, de 201,62 lei inclusiv TVA. Ca urmare a obţinerii avizului nr. 216619/7 august 2014 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu adresa înregistrată ia Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 26967/14 august 2014, CET Govora a înaintat documentaţia de stabilire a preţului pentru serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică la valoarea de 220,64 lei/Gcal exclusiv TVA, format din: preţul de producere de 109,58 lei/Gcal exclusiv TVA, avizat de ANRE cu Decizia nr. 3521/27 noiembrie 2013, tariful de transport de 31,91 lei/Gcal exclusiv TVA avizat de ANRSC cu avizul nr. 216619/7 august 2014 şi tariful de distribuţie de 79,15 lei/Gcal exclusiv TVA, avizat de ANRSC cu avizul nr. 216619/7 august 2014 şi a solicitat aprobarea de către consiliul local a acestui preţ. În urmă cu trei luni, conducerea CET Govora a solicitat Primăriei Râmnicului avizarea preţului pentru serviciul public de transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Râmnicu Vâlcea, în cuantum de 30,08lei/Gcal, respectiv 79,18 lei/Gcal fără TVA, preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice majorîndu-se astfel la valoarea de 218,84 lei/Gcal fără TVA (109,58 lei/Gcal preţul de producere + 30,08 lei/Gcal + 79,18 lei/Gcal – tarife pentru transportul şi distribuţia energiei termice). De asemenea, cu adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 18062/27 mai 2014, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar al proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, a transmis raportul ad-hoc privind condiţionalitatea de creştere a tarifelor conform Anexei 1.4 din contractul de finanţare aferent proiectului mai sus menţionat, în vederea analizării şi supunerii spre aprobare Consiliului Local al municipiului, a preţului pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare nr. 3986/LB/17 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 366/14 decembrie 2010 privind aprobarea politicii tarifare referitoare la preţul local de referinţă şi a acordării subvenţiei din bugetul local pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pe raza municipiului, în perioada 2010-2031.

(Petre Coman)

Leave a Response