|marți, august 16, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea a decis suplimentarea bugetului DGASPC cu suma de 700.000 lei 

nicolae-badea-13022013

În cursul săptămânii trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014. Din analiza efectuată la data de 29 august 2014 privind încasarea veniturilor proprii provenite din taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, precum şi din cote defalcate din impozitul pe venit, a rezultat faptul că s-au înregistrat încasări suplimentare în valoare de 760.930 lei. Ţinând seama de încasările suplimentare înregistrate la cele două surse de venit, respectiv taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare şi cote defalcate din impozitul pe venit, se poate estima că până la sfârşitul anului 2014 se pot încasa suplimentar 2,34 milioane de lei, astfel: 2,19 milioane de lei, la cote defalcate din impozitul pe venit; 150.000 lei, taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare. Concomitent cu analiza veniturilor s-a realizat şi analiza creditelor bugetare necesare efectuării cheltuielilor de personal, constatându-se că la capitolul 51.02 „Autorităţi executive”, creditele bugetare au fost utilizate în totalitate. Având în vedere necesitatea asigurării creditelor bugetare până la finele anului 2014 pentru acordarea drepturilor de personal, CJ Vâlcea a decis suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 1,5 milioane de lei. De asemenea, nici creditele bugetare aprobate la titlul 20 „Bunuri şi servicii” nu sunt asigurate în totalitate, fapt pentru care era necesară suplimentarea acestora cu suma de 100.000 lei. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a solicitat, prin adresa nr. 36410 din data 1 august 2014, suplimentarea fondurilor alocale pe anul 2014, întrucât cele aprobate iniţial sunt total insuficiente pentru acordarea drepturilor salariale, a drepturilor copiilor aflaţi în protecţie şi a adulţilor asistaţi, precum şi efectuarea cheltuielilor de funcţionare. La nivelul titlului 20 „Bunuri şi servicii”, trimestrul IV nu este acoperit cu nici o prevedere bugetară, fapt ce va face imposibilă acordarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul direcţiei, acordarea drepturilor copiilor şi tinerilor ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului în regim rezidenţial şi semirezidenţial, mamelor protejate în centrele maternale precum şi copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti. De asemenea, din aceleaşi motive cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, respectiv decontarea contravalorii energiei electrice, a energiei termice, apă, canal, gaze, medicamente şi materiale sanitare, etc, nu vor putea fi efectuate în trimestrul IV. Având în vedere fondurile ce pot fi mobilizate în scopul mai sus menţionat, CJ Vâlcea a decis alocarea suplimentară a sumei de de 700.000 lei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, la titlul 20 „Bunuri şi servicii”. Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo prezintă prin adresa nr. 11 din data de 1 iulie 2014 necesitatea alocării suplimentare de fonduri pentru plata indemnizaţiei de hrană a salvatorilor montani, refacerea marcajelor pe traseele turistice, precum şi pentru dotarea cu echipament de protecţia muncii şi de intervenţie. Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 22 iulie 2014 s-a aprobat membrilor formaţiilor de salvare indemnizaţia de periculozitate la nivelul de 40 lei/salvator/zi pentru acţiunile de patrulare şi intervenţie la accidente, pentru salvatorii atestaţi, şi 20 lei/salvator/zi pentru acţiunile de patrulare şi intervenţiile la accidente pentru salvatorii în curs de atestare, şi respectiv, indemnizaţia de hrană la nivelul de 40 lei/salvator/zi, pentru acţiunile de patrulare, pregătire profesională şi intervenţie la nivel judeţean, şi de 50 lei/salvator/zi pentru acţiunile de pregătire profesională şi intervenţie la nivel interjudeţean, iar creditele bugetare aprobate iniţial sunt total insuficiente, CJ Vâlcea a decis majorarea acestora cu suma de 40.000 lei.

(Petre Coman)

Leave a Response