|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE “Heleşteu (baltă)pentru pescuit, în localitatea Drăgăşani, punct “Abator” 

 

 

STANCIU DANIEL EDUARD, titular al proiectului „“Heleşteu (baltă)pentru pescuit, în localitatea Drăgăşani, punct “Abator”, Jud. Vâlcea.anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, proiectul „“Helesteu (baltă)pentru pescuit, în localitatea Drăgăşani, punct “Abator”, Jud. Vâlcea, propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Drăgăşani, punct Abator.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM din Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, zilnic între orele 9 – 12, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmvl.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Leave a Response