|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Stadiul lucrărilor pentru Contractul de Lucrări „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi ape uzate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea, zona Sud – CL 5” 

 

  

Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, confinanţează proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, realizat în cadrul Contractului de Finanţare nr. 122765/24.10.2011. Bugetul alocat acestui proiect este de 395.637.618 leifără TVA, din care 77,81% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 11,90% reprezintă contribuţie nerambursabilă de la Bugetul de Stat, 1,83% reprezintă contribuţie de la Bugetul Local şi 8,46% reprezintă contribuţia Operatorului Regional (S.C. APAVIL S.A. Vâlcea).

În cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, a fost semnat contractul de lucrari „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi ape uzate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea , zona Sud – CL 5”. Acesta a fost atribuit în urma unei licitaţii deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei române în domeniu, asocierii constituite din S.C. GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, S.C. PROTECTCHIM S.R.L. Râmnicu Vâlcea, S.C. EUROPAN PROD S.A. Piteşti, S.C. ALEXCONSTRUCT S.R.L. Râmnicu Vâlcea şi S.C. RALUNIC S.R.L. Râmnicu Vâlcea, în timp ce, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea are calitatea de Autoritate Contractantă/Beneficiar. Valoarea contractului este de 36.628.138,63 lei fără TVA, schema de finanţare fiind cea menţionată mai sus.

În cadrul contractului s-au executat, până în present, următoarele lucrări:

  • extindere reţele de apă – 9548.89 m;
  • reabilitare conducte (distribuţie) – 5297,10 m;
  • reabilitare reţele de apă (aducţiune)- 4970,21 m;
  • branşamente – 368;
  • extindere reţea de canalizare – 14690 m;
  • 4290 conducte refulare şi 576 racorduri canal.

Acest contract se desfăşoară conform “Condiţii de Contract pentru construcţii, FIDIC cartea Roşie”.

Obiectivul central al proiectului de investiții constă în reabilitarea şi extinderea sistemelor de tratare și alimentare cu apă şi a sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din Tratatul de Aderare şi a obiectivelor Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

Persoană de Contact: Cristina Chilom – Şef Unitatea de Implementare Proiecte

Tel./Fax: 0250 739 939; E-mail: cristina.chilom@apavil.ro

 

Leave a Response