|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

Primarul Matei angajează inspectori pentru Corpul de Control 

Ion Gigi Matei

 

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare în zilele de 09 septembrie 2014 şi 12 septembrie 2014, pentru ocuparea următoarelor trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ramnicu Vâlcea :

–         inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali ;

–         inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali ;

–         inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali .

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 14, în zilele de 09 septembrie 2014, ora 1000 – proba scrisă şi 12 septembrie 2014, ora 1100 – interviul .

Condiţii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

         Condiţii specifice

I. Pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali din aparatul de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea      

  • Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţe juridice;
  • Condiţii de vechime: minim un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.    

II. Pentru cele două funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali din aparatul de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea

  • Condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţe economice;
  • Condiţii de vechime: – .        

            Dosarele de înscriere se vor depune la registratura Primăriei, ultima zi de depunere fiind 28 august 2014, ora 1630.

            Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea şi pe pagina de internet : www.primariavl.ro.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, telefon 0250736080.

 

Leave a Response