|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

O altă obşte de moşneni din nordul Vâlcii a intrat în „atenţia” Finanţelor Publice 

padure1

 

 

Serviciul Fiscal Orăşenesc Gura Lotrului, din cadrul AJFP Vâlcea, va organiza în data de 21 august 2014, prima licitaţie publică pentru vânzarea bunului mobil sechestrat aparţinând debitoarei „Obştea de moşneni Călineşti”, cu sediul social în Brezoi, în dosarul de executare nr. B206/2014. La licitaţie se va vinde o staţie CATV cu mod SK820 plus accesorii în stare de funcţionare, preţul de pornire al licitaţiei fiind de circa 10.000 lei. Bunul mobil se află depozitat la sediul social al proprietarului din localitatea Brezoi, sat Călineşti. Asupra bunului mobil care face obiectul vânzării nu sunt înregistrate privilegii ale altor creditori. AJFP Vâlcea invită pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru licitatie. Potrivit dispoziţiilor din OG nr. 92/2003, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Obştea moşnenilor din Călineşti a fost înfiinţată în baza legii 18/1991 şi a legii 1/2000. În ianuarie 2000 prin grija unui comitet ad-hoc s-a demarat acţiunea de constituire a obştii. Gheorghe Anghel, preşedintele de atunci, Matei Zamfir de peste 80 de ani, fraţii Ion şi Petre Petrescu, din păcate au decedat, aceştia împreună cu Eugen Dumitru Dulcea s-au ocupat de reconstituirea obştii. Din anul 2002 şi până în prezent Eugen Dulcea este preşedintele Obştii Călineşti. Dulcea este născut şi crescut în acest sat, părinţii fiind din Călineşti, bunicii din partea tatălui din Malaia, iar din partea mamei din Racoviţa. La început, vreo doi-trei ani, au întâmpinat greutăţi din partea Direcţiei Silvice Vâlcea, dar după eforturi mari au reuşit să obţină actul de punere în posesie şi proprietatea. Obştea Călineşti are un consiliu de administraţie, o comisie de cenzori şi sunt la zi cu plata taxelor şi impozitelor către stat. Ca realizări mai importante, în cei 12 ani care s-au scurs de când au intrat în posesia proprietăţii, au reuşit să dea de patru ori dividendele, să introducă pe banii obştii televiziunea prin cablu de care beneficiază locuitorii întregului sat şi acordă lemne de foc gratuit tuturor cetăţenilor cu drepturi în obşte. Lemnele sunt aduse într-un depozit de unde sunt distribuite, cetăţeanul achitând doar costul de exploatare şi transport dar nu şi valoarea lemnului. Toate aceste măsuri au fost aprobate în cadrul adunării generale care este forul tutelar al obştii. În anul 2012, Eugen Dulcea a declarat următoarele: „În cadrul Obştii Călineşti avem o suprafaţă de 2700 ha de zonă forestieră dar şi plantaţii tinere între 20 şi 60 de ani. Pădurea este compusă în general din foioase şi răşinoase şi este exploatată în baza unui amenajament silvic. Avem şi 96 ha de păşuni, o parte din ele fiind trecute la APIA de unde realizăm nişte venituri. Avem o investiţie de 76.000 euro pe Valea Călineştiului cu o firmă pentru concesionarea unei suprafeţe unde se construiesc două microcentrale pentru producerea curentului electric şi ca urmare a acestui fapt am diminuat tăierea pădurilor. Cu această ocazie avem şi o înţelegere cu acea firmă ca să angajeze şi câţiva localnici, contribuind astfel la reducerea şomajului în sat. Ne-am propus să atragem fonduri europene printr-un proiect şi suntem în discuţii la nivel naţional cu o firmă pentru eliberarea de certificate din care să rezulte că prin pădurile noastre se realizează o mare absorbţie de dioxid de carbon şi se eliberează oxigen. În Parcul Naţional Cozia avem o suprafaţă de 240 ha de pădure pe care n-o putem exploata, dar pentru care plătim paza, amenajările silvice şi delimitările. Cu Romsilva nu mai avem nici un fel de litigiu iar drumurile forestiere sunt în proprietatea obştii. Sperăm să atragem investiţii pe agroturism. Menţionez că până în prezent nici n-am vândut şi nici n-am concesionat teren, ci intenţionăm să facem cu dânşii un parteneriat. Am format o Asociaţie de 22.000 ha de pădure ca să putem avea un Ocol Silvic Privat. Sediul oştii şi al ocolului se află în clădirea fostei şcoli din sat. Noi am întreţinut-o ca să nu intre în paragină, am montat uşi şi ferestre de termopan, am introdus încălzire centrală pe lemne, într-un cuvânt am modernizat-o. Pe viitor în intenţia noastră este editarea unei cărţi cu privire la trecutul şi prezentul obştii şi al satului Călineşti, despre biserica veche, cimitirul eroilor, legende, inclusiv despre trecerea şi aducerea unor arme de către Tudor Vladimirescu, monografii şi povestiri ale unor moşneni”.

(Marian Dinu)

One Response to O altă obşte de moşneni din nordul Vâlcii a intrat în „atenţia” Finanţelor Publice

  1. SAFTA PETRE

    o intrebare,persoanele care detin dramuri la obste si nu au domiciliul pe Calinesti, mai beneficiaza de micile facilitati facute actionarilor de conducerea administrative OMC ?

     

Leave a Response