|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

În data de 15 decembrie, se va organiza la un hotel din Bucureşti licitaţia pentru privatizarea OLTCHIM 

oltchim

 

Conform unui anunţ oficial, consorţiul de administratori judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea – Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL – vor organiza în data de 15 decembrie 2014, ora 11,00, la hotelul Double Tree by Hilton din Bucureşti, procedura de selecţie a ofertei angajante în vederea achiziţiei integrale a părţilor sociale deţinute de SC Oltchim SA la SC Oltchim SPV SRL. Ofertanţii care doresc să participe la procedura de selecţie trebuie să depună la oricare din sediile BDO Business Restructuring SPRL din Bucureşti, str. Învingatorilor nr. 24, Victory Business Center, şi Rominsolv SPRL din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 223, sector 3, cel mai târziu în data de 12 decembrie 2014, ora 11,00, documentele specificate în cuprinsul caietului de prezentare, ce poate fi achiziţionat de la oricare din sediile Rominsolv SPRL sau BDO Business Restructuring SPRL pentru echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro (exclusiv TVA). În urmă cu exact două luni, Ministerul Economiei şi administratorii judiciari Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL au anunţat oficial că nici o companie nu a depus oferte pentru privatizarea SC Oltchim SA la finalul termenului limită. Ministerul Economiei a aratăt într-un comunicat de presă că unii dintre investitorii care au achiziţionat caietul de sarcini au cerut amânarea datei de depunere a ofertelor angajante. Ca atare, consorţiul de administratori judiciari Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL a convocat adunarea creditorilor pentru a cere repetarea procedurii de privatizare a SC Oltchim SA. Potrivit administratorului judiciar Gheorghe Piperea, au existat trei potenţiali cumpărători, investitori care au cerut amânarea de jumătate de an pentru a-şi pune la punct ofertele. Constantin Niţă, ministrul Economiei, a spus recent că sunt investitori care şi-au manifestat dorinţa de a cumpăra SC Oltchim SA la pachet cu rafinăria Arpechim. Deţinută de OMV Petrom, rafinăria este închisă din 2009, însă este principalul furnizor de materii prime a SC Oltchim SA. Săptămâna aceasta, consorţiul de administratori judiciari ai SC Oltchim SA, Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL, vor organiza la sediul BDO Business Restructuring SPRL din Bucureşti o licitaţie publică pentru valorificarea a 113.337 certificate emisii de gaze cu efect de seră, proprietatea SC Oltchim SA. Ofertanţii care doresc să participe la licitaţie trebuie să depună la sediul BDO Business Restructuring SPRL documentele specificate în cuprinsul caietului de prezentare, ce poate fi achiziţionat de la sediul BDO pentru suma de 500 lei (exclusiv TVA). Având în vedere că SC Oltchim SA îşi desfăsoară activitatea în două amplasamente diferite, respectiv Platforma chimică Râmnicu Vâlcea şi Divizia Petrochimică Bradu (punct de lucru), autorităţile competente de mediu au emis documente evidenţiind obligaţiile de mediu ce revin fiecărui amplasament: autorizaţii integrate de mediu, autorizaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră, acorduri şi avize de mediu, etc. Politica de mediu a SC Oltchim SA este strâns legată de politica economică a societăţii şi se axează pe următoarele direcţii principale: valorificarea superioară a resurselor primare de materii prime şi energie cu efecte asupra minimizării cantităţilor de deşeuri, de ape reziduale, de poluanţi din ape, aer şi scăderea costurilor unitare pe tonă de produs; îmbunătăţirea continuă a aspectelor de mediu, în special a celor semnificative, pe baza programelor de management de mediu, planului de acţiuni (parte integrantă a autorizaţiei integrate de mediu) având stabilite obiective, ţinte, termene şi responsabilităţi; respectarea legislaţiei de mediu române şi alinierea la directivele Uniunii Europene. Întrucât pe amplasamentul Diviziei Petrochimice Bradu nu s-a desfăşurat activitate în anul 2013 nu există influenţă asupra factorilor de mediu. Activitatea pe amplasamentul SC Oltchim SA a fost reglementată, din punct de vedere al mediului, prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 14/25 august 2006, revizuită în data de 18 iunie 2012, emisă de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova, cu termen de valabilitate până la 31 decembrie 2014. Societatea are în funcţiune un sistem de monitorizare a tuturor factorilor de mediu (apă, aer, sol şi deşeuri) prin laboratoarele proprii, cât şi de către institute şi firme de specialitate. S-au executat analize conform graficelor de supraveghere aprobate de conducerea SC Oltchim SA şi de APM Vâlcea, atât pe fluxurile de ape uzate interne, cât şi pe cele două evacuări finale. Analizele s-au executat de către Laboratorul Eco-Toxicologie din cadrul Serviciului Control Calitate Laboratoare din SC Oltchim SA şi de către INCD Ecoind Bucureşti – Sucursala Râmnicu Vâlcea. În conformitate cu Planul Naţional de Alocare al emisiilor de gaze cu efect de seră, în anul 2013, SC Oltchim SA a primit, cu titlu gratuit, un număr de 192.000 certificate de emisii de gaze cu efect de seră din care un număr de 182.500 certificate pentru platforma Râmnicu Vâlcea şi un număr de 9.500 certificate pentru Divizia Petrochimică Bradu. În anul 2013, societatea a realizat 78.700 tone C02 din care 421 tone de către Divizia Petrochimică Bradu. Sumele estimate pentru anul 2014 pentru implementarea regulamentului UE privind substanţele chimice periculoase sunt în cuantum de 273.600 lei.

(Petre Coman)

Leave a Response