|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Control încrucișat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea 

spital_valcea_25018100

 

„Presa locală speculează copios declaraţia unui consilier judeţean cu privire la presupuse afaceri dubioase ce s-ar fi produs la Spitalul Judeţean de Urgenţă în derularea unor achiziţii publice fără să se facă o minimă demonstraţie că astfel de fapte ar fi avut loc. Pentru limpezirea lucrurilor şi sancţionarea eventualilor vinovaţi am dispus să se realizeze un control încrucişat, fără niciun fel de menajamente.

Curios mi se pare, însă, un alt lucru şi anume că se ignoră cu obstinaţie şi partea plină a paharului, eforturile constante pe care le facem pentru modernizarea spitalului şi îmbunătăţirea calităţii actului medical, în toate componentele sale, iar pe această cale, pentru realizarea unui sistem de sănătate robust şi eficient, pus plenar în slujba cetăţeanului.

Este evidentă preocuparea Consiliului Judeţean Vâlcea pentru modernizarea infrastructurii spitalului şi înzestrarea acestuia cu aparatură şi echipamente medicale performante. Din acest ultim punct de vedere vreau să precizez că, recent, am remis Ministerului Sănătăţii un nou memoriu în care am reiterat necesitatea urgentării achiziţiilor solicitate anterior. Am subliniat că SJU Vâlcea funcţionează fără întrerupere din anul 1972, fiind singurul spital de urgenţă din judeţ, dar a cărui dotare este uzată fizic şi moral fapt ce îngreunează munca medicilor în diagnosticarea afecţiunilor şi aplicarea eficace a tratamentelor. De asemenea, cu ocazia unei audienţe la Ministerul Sănătăţii, am argumentat din nou că, după preluarea unităţilor spitaliceşti, Consiliul Judeţean a alocat fonduri însemnate din bugetul propriu pentru reabilitarea şi modernizarea unor secţii şi achiziţionarea de aparatură medicală. În acelaşi cadru am mai precizat că Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) nu dispune de spaţiu adecvat pentru efectuarea investigaţiilor paraclinice şi radiologice întocmai aşa cum se cere prin art. 11 din Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. În acest scop, a devenit stringentă dotarea cu un computer tomograf, cu aparate Roentgen şi alte mijloace de investigare, diagnosticare şi tratament.

În memoriul sus-amintit am menţionat că, în prezent, Consiliul Judeţean este angajat în derularea unor ample lucrări de reabilitare a spitalului pe baza unui proiect cu finanţare nerambursabilă de la UE, dar şi cu o consistentă contribuţie din bugetul propriu al judeţului. Or, nearmonizarea reabilitării infrastructurii cu asigurarea de aparatură şi echipamente performante n-ar face decât să anuleze impactul medical asupra pacienţilor. Scopul comun este de a transforma domeniul sănătăţii într-o prioritate în favoarea populaţiei şi că, în ceea ce ne priveşte, dorim cu toată intensitatea să îmbunătăţim atât condiţiile de lucru în secţiile spitalului cât şi pe cele la care au dreptul beneficiarii.“ – a declarat Ion Cîlea.

 

 

 

 

Leave a Response