|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba PUD privind modernizarea Complexului „Arenele Traian” 

arenele Traian

 

În cursul acestei săptămâni, consilierii locali din Râmnicu Vâlcea sunt chemaţi să aprobe Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) privind reabilitarea şi modernizarea Complexului sportiv şi de agrement „Arenele Traian”. Potrivit raportului întocmit de Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Râmnicului, la nivelul zonei centrale, insula urbană ce cuprinde Sala Sporturilor, Arenele Traian, Sala Sindicatelor şi Teatrul Anton Pann se distinge ca un spaţiu urban cu o structură specială. Zona este într-un avansat proces de degradare fizică şi funcţională ce creează o imagine de loc părăsit. Toate construcţiile de pe amplasament au destinaţie de agrement sportiv sau de funcţiuni complementare acestora (grupuri sanitare, platforme betonate, infrastructura edilitara), nefiind funcţionale la această dată. Prin documentaţia de urbanism sunt propuse lucrări pentru reabilitarea şi modernizarea construcţiilor existente, precum şi realizarea unor construcţii noi, cu păstrarea funcţiunii de agrement, şi anume: realizarea unor trasee pietonale şi carosabile care să asigure conectarea corectă a zonei cu zonele adiacente; reabilitarea şi refuncţionalizarea platformelor betonate existente; extinderea şi reabilitarea clădirii vestiarelor arenelor sau realizarea unei construcţii noi cu funcţiuni adecvate zonei; realizarea unor dotări de parc (ceainărie, spaţii de joacă pentru copii, pistă de biciclete, zonă de skate-park); realizarea unui pod pietonal în zona gradenelor mici; reamenajarea zonei gradenelor mici şi a platformei betonate aferente acesteia pentru parcaje; realizarea unui sistem de iluminat adecvat zonei obiectivelor existente şi propuse; realizarea de împrejmuiri de protecţie (locale) şi reabilitarea celor existente; reabilitarea tuturor elementelor de sistematizare verticală existente pe amplasament. Imobilul este compus din teren în suprafaţă de 11730 mp şi construcţii existente: arene, anexe scenă, scenă teatru. Imobilul este înscris în cartea funciară nr. 42941, este proprietatea municipiului, conform HG 717 din 13 iulie 2011. Documentaţia de urbanism rezolvă doua obiective importante: eliminarea cauzei principale privind lipsa de accesibilitate, lipsa de interes a publicului pentru utilizarea zonei; rabilitarea obiectivelor existente şi integrarea lor într-un concept unitar. Construcţiile propuse au următoarele caracteristici: Centru comunitar cu funcţiuni conexe activitatilor sportive (sala de fitness, judo, tenis de masă, hol central, vestiare şi grupuri sanitare, birou administraţie şi camere cazare pentru sportivi); Arenele Traian – vor avea trei componente de reabilitare (reabilitarea gradenelor, reabilitarea suprafeţei de joc, reproiectarea şi refacerea instalaţiei de nocturnă); Ceainarie – clădire parter, amplasata adiacent terenurilor de tenis (circa 350 mp); Alee carosabilă şi parcaj – aleea carosabilă propusă pe limita est, în imediata vecinătate a proprietăţii MApN, ce face legătura între cele două bulevarde N. Balcescu şi T. Vladimirescu; Zona de sport – două terenuri de tenis. Bilanţul teritorial propus prin PUD este următorul: POT – 7,7%, CUT – 0.16. Pentru aprobarea PUD au fost obţinute avizele favorabile conform legislaţiei în vigoare, inclusiv avizul favorabil al Ministerului Apărării Naţionale. Documentaţia de urbanism a fost dată publicităţii, respectându-se etapele prevăzute de HCL nr. 96 din 31 martie 2011 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. Astfel, pe parcursul informării publicului interesat, nu au fost notificări sau sesizări ca privire la propunerile făcute prin documentaţia de urbanism. Din partea cetăţenilor interesaţi nu s-au primit obiecţiuni. Documentaţia a fost întocmită de Alexandru Suciu, arhitect cu drept de semnătură în Registrul Urbaniştilor.

(Petre Coman)

Leave a Response