|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali vor rectifica bugetul şi vor aproba realizarea mai multor investiţii în Râmnic 

Sedinta Consiliu Local 2014

Joi, 28 august, va avea loc ședinţa ordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 20 de proiecte de hotărâri sau rapoarte plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: raport şi proiect de hotărâre privind cedarea către GDF Suez Energy România a conductei de gaze de pe strada Lacului în lungime de 150 m; revizuirea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii; modificarea HCL nr. 325/2013 referitoare la modificarea şi completarea HCL 30/2007 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului – Intrarea Stăncioiului; mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local in Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Pieţe Prest; acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Apavil SA; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anui 2014; modificarea anexei nr.1 a bugetului Fondului IID, Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2014; efectuarea unor plăţi din bugetul local; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat al societăţii Pieţe Prest pe anul 2014; aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Sistem de irigaţii a spaţiilor verzi din municipiul Rm. Vâlcea”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare teren de sport – zona ANL Ostroveni”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare trotuare Căzăneşti – Copăcelu”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare tronson strada Patriarh lustinian Marina – între b-dul Dem Rădulescu şi strada Ostroveni”; aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe, a indicatorilor tehnico-economici şi a proiectului tehnic; actualizarea documentaţiei de atribuire aprobată prin HCL nr. 16/2008 şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de licitatie pentru concesionarea loturilor libere situate in Rm. Vâlcea, zona baraj Sud – Parc Industrial; desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in consiliile de administraţie ale unităţile de invatamant preuniversitar de stat şi particular din municipiu Rm. Vâlcea; aprobarea protocolului de colaborare cu Club Rotary pentru organizarea evenimentului „Promenada Inimii”; aprobarea actului adiţional nr. 1 la convenţia de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea -Direcţia de Protecţie Socială şi Asociaţia „Centrul pentru Familie”, aprobată prin Hotararea Consiliului Local nr. 247/2013.

Leave a Response