|luni, octombrie 3, 2022
  • Follow Us!

CET Govora va înlocui peste 2 km din conducta principală supraterană de termoficare 

Mihai Balan-director general CET Govora 010

 

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire conductă tur termoficare cu ţeavă DN 800 mm între PV 1 (Nod 104) – Nod 105 (stâlp 447 – racord Gara Râureni) în sistem clasic cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic”. Lungimea totală a reţelei bitubulare destinată să asigure transportul energiei termice către consumatorii din Municipiul Râmnicu Vâlcea este de 29,21 km, din care 12,27 km suprateran şi 16,94 km subteran în canal nevizitabil având diametre cuprinse între Dn50 şi Dn 1000 mm. Realizarea proiectului vizează alimentarea în condiţii optime cu agent termic a consumatorilor din Municipiului Râmnicu Vâlcea. Necesitatea prezentei lucrări este dată de următoarele aspecte cu privire la alimentarea în condiţii optime cu energie termică şi apă calda a Municipiului Râmnicu Vâlcea: în ultimii ani, pe magistrala de termoficare urbană, numărul incidentelor a crescut progresiv; aceste incidente au fost localizate în proporţie ridicată, pe conducta tur-primar; pentru înlăturarea acestor incidente este necesară reabilitarea totală a conductei tur vizată de această lucrare; factura anuală a pierderilor de agent termic şi de energie termică va creşte continuu datorită uzurii acesteia; există posibilitatea accesării de fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în procent de până la 70% destinate reabilitării infrastructurii în cadrul Programului „Termoficare 2006-2015, Căldură şi Confort”. Prin adoptarea soluţiei de înlocuire a tronsonului de conductă tur termoficare, se vor obţine următoarele efecte pozitive: utilizarea mai eficientă a combustibilului în CET Govora prin reducerea pierderilor; introducerea de tehnologii noi, cu grad înalt de fiabilitate şi pierderi reduse; reducerea noxelor, prin diminuarea adaosului în reţeaua de termoficare de la 120-150mc/h la 60-80 mc/h, scopul final fiind un adaos de 40 mc/h; obţinerea unor preţuri şi tarife suportabile pentru consumatori şi bugetele locale; creşterea disponibilităţii sistemului, în asigurarea energiei termice către populaţie; creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor; reducerea tarifului de transport a energiei termice; creşterea gradului de siguranţă a tuturor consumatorilor; reducerea pierderilor prin transfer termic. Zona propusă prin prezenta documentaţie să fie reabilitată, este cuprinsă de la stâlpul 301 (PV1) pâna la stâlpul 447 (în vecinătatea gării Râureni). Conducta se află în domeniul public al judeţului Vâlcea potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 134/14 octombrie 2011 privind trecerea cu plată a unor bunuri din patrimoniul CET Govora în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea şi este concesionată, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 15/31 ianuarie 2012, societăţii CET Govora. În această zonă, conducta Dn 700 mm, existentă, se va înlocui cu conducta Dn 800 mm. Din cauza costurilor foarte mari şi a faptului că celelalte înlocuiri au fost executate cu conducte clasice se va promova scenariul înlocuirii magistralei de termoficare tur cutermoizolaţie în sistem clasic. Menţionăm că, în prezent se află în derulare contractul de lucrări ,,înlocuire conductă tur termoficare între stâlpul 181 şi PV1, în sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran termoizolate în sistem clasic finanţat în cadrul Programului „Termoficare 2006-2015, Căldură şi Confort”. Lucrările propuse pentru înlocuire conductă tur termoficare de la stâlpul 301 (PV1) pâna la stâlpul 447 (în vecinătatea gării Râureni), în sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic sunt: dezafectare conductă DN 700 aflată în funcţiune-lungime aproximativă 2.100 ml; montare conductă nouă Dn 800 mm lungime aproximativă 2.100 ml; verificarea stâlpilor de susţinere ai conductelor şi înlocuirea suporţilor mobili şi ficşi deterioraţi; efectuarea de verificări, probe şi încercări. Documentaţia tehnico-economică a fost elaborată de către proiectantul SC Pipe Support SRL, iar valoarea lucrărilor este de circa 2 milioane de euro. Pentru acest obiectiv de investiţi a fost depusă solicitarea de finanţare în cadrul Programului „Termoficare 2006-2015, căldură şi confort”. Finanţarea se va realiza de fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în procent de 60% în cadrul Programului „Termoficare 2009-2015, Căldură şi Confort” şi de la bugetul propriu al judeţului Vâlcea în procent de 40%, din redevenţa virată de CET Govora pentru bunurile aferente domeniului public al judeţului, concesionate acesteia.

(Petre Coman)

Leave a Response