|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

Autorităţile judeţene se implică în refacerea infrastructurii din Păuşeşti distrusă de ploile abundente 

inundatii_07588100

 

În unele din numerele trecute ale ziarului nostru, atrăgeam atenţia asupra faptului că localitatea Păuşeşti Otăsău este lăsată să moară economic de autorităţile centrale şi judeţene. Potrivit unor precizări ale viceprimarului Cătălin Avan, la viitura produsă în data de 15 aprilie 2014, podul din beton armat care făcea legătura cu restul localităţii, a satelor Văleni şi Soliceşti din comuna Păuşeşti Otăsău, a fost grav avariat, devenind impracticabil. Acest pod, construit în anul 1998, era folosit de unul din cei mai mari agenţi economici ai judeţului, SC Forestcov SRL, pentru a transporta atât materia primă, buşteanul, cât şi produsul finit, cheresteaua, camioanele de mare tonaj folosind acest pod. Iată că recent a venit şi răspunsul din partea conducerii Consiliului Judeţean Vâlcea, răspuns în care se arată: „Ploile abundente căzute în primăvara acestui an, cât şi în special cele din luna iulie 2014, au produs mari pagube, atât în gospodăriile populaţiei cât şi la obiectivele aflate în administrarea consililor locale, precum şi pe numeroase drumuri comunale şi judeţene care au fost total sau parţial distruse. Pentru asigurarea desfăşurării transportului rutier în condiţii de siguranţă sunt necesare intervenţii în infrastructura de drumuri şi de mediu, mă refer la sistemele de alimentare cu apă şi canalizaren prin executarea unor lucrări de refacere a acesteia, afectată de calamităţile naturale, din ultima perioadă. Menţionăm că, din centralizarea datelor la nivel de judeţ, asemenea lucrări de intervenţie sunt necesare a se executa în 88 de unităţi administrativ-teritoriale, din totalul de 89 existente în judeţul Vâlcea, la care se adaugă lucrările pe drumurile şi podurile judeţene. La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice am înaintat acestei instituţii, cu scrisoarea nr. 11092 din 4 august 2014, situaţia pagubelor produse în urma căderilor masive de precipitaţii în judeţul Vâlcea în perioada aprilie – iulie, situaţie întocmită pe baza propunerilor unităţilor administrativ-teritoriale. Comuna Păuşeşti este cuprinsă cu suma 7,65 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii rutiere afectată în urma producerii calamităţilor naturale. De asemenea, prin scrisoarea nr. 8473/9290 din 26 iunie 2014, Consiliul Judeţean Vâlcea, împreună cu Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, au iniţiat şi transmis Ministerului Afacerilor Interne, în vederea analizei, avizării şi supunerii spre adoptare proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 3,3 milioane de lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru comuna Păuşeşti, în vederea executării, în regim de urgenţă, a lucrărilor de reconstruire a podului peste pârâul Otăsău, situat pe drumul de interes local Văleni. Cu scrisoarea nr. 11074/9984 din 30 iulie 2014, Consiliul Judeţean Vâlcea, împreună cu Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, au iniţiat şi transmis Ministerului Afacerilor Interne, în vederea analizei, avizării şi supunerii spre adoptare proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 12 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Vâlcea, ceea ce reprezintă 6,5% din necesar, pentru executarea lucrărilor de refacere a infrastructurii afectată de calamităţile naturale, cu preponderenţă a drumurilor judeţene. Facem precizarea că, la această dată, proiectul de hotărâre nu a fost încă adoptat. Referindu-mă la comuna Pietrari, aceasta este inclusă în proiect, cu suma de 20.000 lei pentru repunerea în funcţiune a sistemului de alimentare cu apă, şi 60.000 lei pentru refacerea a două poduri peste pârâul Otăsău. În ceea ce priveşte contractarea şi decontarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, primarul, în calitate de ordonator principal de credite, răspunde de contractarea şi utilizarea judicioasă a sumelor alocate”.

Leave a Response