|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Şase vâlceni au făcut cereri privind restabilirea domiciliului în România 

pasaport

Recent, activităţile principale ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Astfel, au fost primite 155 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și 104 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 135 de paşapoarte simple electronice și 104 paşapoarte simple temporare, iar 135 de paşapoarte simple electronice și 103 paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor. Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, 13 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, iar 31 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare. Au fost primite șase cereri privind restabilirea domiciliului în România, a fost înaintată o adresă privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea și s-a primit o cerere pentru eliberarea unei adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate. Totodată, s-a primit un ordin de interzicere a părăsirii țării pentru o persoană, a fost instituită măsura de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate pentru o alta și au fost primite cinci adrese privind arestarea în străinătate a unor cetățeni români cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, au fost sancţionate contravenţional cinci persoane privind regimul paşapoartelor.

Leave a Response