|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

PREMIUL I OBŢINUT DE ELEVI VÂLCENI LA CONCURSUL NAŢIONAL „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” 

PREMIU

Între 13-18 iulie 2014, la Lugoj, judeţul Timiş, s-a desfăşurat Etapa Naţională a Concursului „MEMORIA HOLOCAUSTULUI”, aflat la cea de a V-a ediţie.
Din judeţul nostru au participat UŢĂ I. E. VLAD ŞTEFAN, absolvent al clasei a VII-a B la C. N. „Mircea cel Bătrân” şi  RADU A. LIDIA, absolventă a clasei a X-a A la L. T. „Oltchim”  din Râmnicu Vâlcea, care au ocupat locul I la faza judeţeană.
Concursul – care se desfăşoară la nivel naţional din doi în doi ani – îşi   justifică existenţa prin necesitatea cunoaşterii şi conştientizării de către copii şi tineri a istoriei Holocaustului, constituind un răspuns oportun pe plan educaţional, cerinţei de formare a viitorului cetăţean al spaţiului Uniunii Europene. Concursul urmăreşte formarea şi dezvoltarea la elevi a comportamentului tolerant, democratic, a spiritului civic, a deprinderilor de a aparţine unei comunităţi fără manifestări de rasism, antisemitism, violenţă, discriminare şi intoleranţă.
Se urmăreşte, de asemenea, considerarea Holocaustului ca o încălcare brutală şi gravă a primului drept al omului – dreptul la viaţă.
Concursul a constat în următoarele probe: o probă scrisă de evaluare a cunoştinţelor însuşite din bibliografia referitoare la problematica Holocaustului (probă cu durata de două ore pentru elevii de gimnaziu şi de trei ore pentru cei de  liceu), o probă practică constând în elaborarea unui afiş, poster sau lucrare plastică a cărei tematică trebuia să fie centrată  pe Holocaust (la gimnaziu), o probă orală, constând într-un comentariu pe baza unui film documentar (la liceu).
Facem precizarea că elevii de liceu au avut de însuşit cunoştinţe din mai mult de 350 de pagini (din 8 surse bibliografice), iar cei de gimnaziu din circa 180 de pagini (din 5 surse bibliografice), verificarea făcându-se prin subiecte sub formă de grilă (100 de întrebări la liceu şi 50 de întrebări la gimnaziu).
În urma desfăşurării acestor probe, eleva RADU A. LIDIA, pregătită  de d-l prof. Pană M. Tiberiu – istorie (cel care a însoţit delegaţia vâlceană la concurs) şi de d-na prof. Achim Manuela Ioana – limba română, a obţinut PREMIUL I. Acest premiu  se adaugă altor două premii obţinute de către elevi ai aceluiaşi liceu – L. T. Oltchim – la prima ediţie (din anul 2006) şi la cea de a treia (din 2010) ale Concursului Naţional „Memoria Holocaustului”, sub îndrumarea competentă a aceloraşi profesori.
Comisia Naţională de Evaluare a apreciat în mod deosebit pregătirea temeinică dovedită de către eleva premiată (aceasta fiind singurul concurent care a obţinut punctajul maxim – 100 de puncte – la  proba scrisă, care a câştigat concursul cu media 97,50 puncte), cât şi rolul determinant al profesorilor coordonatori în obţinerea acestui rezultat.
Un comportament meritoriu a avut şi Uţă I. E. Vlad Ştefan, (pregătit de d-nii prof. Sîiulescu Flavius Cătălin – istorie şi Dumbravă Cantemir – desen), care s-a situat pe un meritoriu loc 8 în ierarhia elevilor din ciclul gimnazial (care a obţinut 98,20 puncte la proba scrisă şi cu un rezultat final de 89,10 puncte).
Pentru toţi participanţii – elevi şi profesori – plăcutul sejur la Surduc (gazdă primitoare fiind filiala din România a organizaţiei creştine Precept Ministries), prilejuit de acest concurs desfăşurat în organizarea M.E.N., a Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, a „Memorial Library” din New York şi a Asociaţiei „Precept Ministries”, a reprezentat şi un fericit prilej de a cunoaşte supravieţuitori ai Holocaustului  (precum Iancu Ţucărman, Liviu Beris, Irving Roth) şi de a auzi mărturii ale acestora, cât şi de a audia expuneri ale unor istorici/personalităţi de marcă (precum Radu Ioanid, Alexandru Florian, David Field, Mark Berez, Steve Ausnit), preocupaţi de această delicată problematică.
Câştigătoarea concursului a declarat: „Acest concurs a însemnat foarte mult pentru mine şi sunt convinsă că tot ce am învăţat aici îmi va fi de folos în viaţă. A fost superb la Lugoj, nu voi uita niciodată aceste zile”.
Evidenţiind acest nou succes al şcolii vâlcene, trebuie să remarcăm încă o dată interesul actual pentru problematica Holocaustului, manifestat de unii elevi şi de profesorii care îi pregătesc.

Leave a Response