|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Fostul edil-şef, sancţionat de Parchet: Emilian Isuf a furat documente din sediul Primăriei Drăgoeşti 

Emilian-Isuf

În cursul anului trecut, Parchetul Drăgăşani a început mai multe cercetări asupra fostului primar al comunei Drăgoeşti, Emilian Isuf, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragere sau distrugerea de înscrisuri, prevăzute şi pedepsite de art. 242 alin. 1 şi alin. 3 din Cod Penal. Însă, până la urmă, Emilian Isuf a scăpat doar cu o amendă în cuantum de 1000 de lei, care a fost executată obligatoriu. Concret, ce s-a întâmplat de fapt? În Dosarul nr. 429/P/2013, prim-procurorul Ion Sabinel Bălmău, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, a constatat că faţă de Emilian Isuf a fost începută urmărirea penală prin rezoluţie confirmată de procuror, la data de 1 aprilie 2013, pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri, prevăzută de Codul Penal. Emilian Isuf, care are calitatea de inginer – inspector specialitate agricolă în cadrul Primăriei Drăgoeşti, în perioada august – septembrie 2012 a solicitat mutarea a trei cutii cu documente ale primăriei în biroul în care a fost mutat, după care, şi-a însuşit fară drept o parte dintre acestea, refuzând să le restituie la solicitarea primarului, negând că se află în posesia sa, prin acestea, fiind afectată activitatea primăriei. Cercetările penale au fost declanşate de plângerea penală formulată la data de 6 martie 2013 de către primarul comunei Drăgoeşti, Gheorghe Melente, în motivarea căreia acesta a arătat că în perioada august – septembrie 2012, când agentul agricol Ion Nuţu se afla în concediul de odihnă, din dispoziţia lui Emilian Isuf au fost mutate trei cutii cu documente (registre, declaraţii de impunere emise pe numele cetăţenilor din comună, copii ale actelor de proprietate ale cetăţenilor, copii ale hotărârilor judecătoreşti şi copii după actele de vânzare-cumpărare, cât şi hărţi, schiţe cadastrale ale terenurilor cetăţenilor clin comună), toate aceste documente fiind utilizate în desfăşurarea activităţii compartimentului agricol al primăriei. În plângerea formulată se arată că documentele au fost mutate de către Emilian Isuf şi martorii Nicolae Păun şi Constantin Ciobotea într-un birou aflat la etajul primăriei, aparţinând lui Emilian Isuf, unde, numai acesta avea acces. Emilian Isuf şi-a însuşit aceste documente, refuzând să le restituie, negând că se află în posesia sa. Se menţionează că fără aceste documente activitatea Compartimentului Agricol era blocată nemaiputându-se elibera adeverinţe cetăţenilor pentru APIA. În dovedirea plângerii penale formulate au fost depuse note explicative date de Ion Nuţu, Nicolae Păun, Constantin Ciobotea şi Ion Colţoi, ultimul fiind inspector fiscal şi responsabil cu arhiva primăriei. Astfel sesizate, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală au procedat la efectuarea de cercetări penale. A fost audiat primarul Gheorghe Melente, care a declarat că martorul Ion Nuţu, referent în cadrul Primăriei Drăgoeşti, l-a informat că din biroul acestuia au fost luate mai multe documente pe timpul cât acesta se afla în executarea concediului legal de odihnă şi astfel nu poate să-şi desfăşoare activitatea, deoarece, lipsesc schiţele cadastrale, declaraţiile de impunere, declaraţiile cetăţenilor privind emiterea adeverinţelor pentru cărţile de identitate sau pentru CEZ Electrica. Astfel, în calitatea de primar, în această situaţie, a întreprins o verificare a acestor aspecte, constatând că, martorii Nicolae Păun şi Constantin Ciobotea au ridicat un număr de trei cutii în care se găseau documentele la care s-a făcut referire mai sus, ducând aceste documente în biroul lui Emilian Isuf (ce-i fusese recent repartizat), aceasta, la solicitatea tot lui… Emilian Isuf, fost primar al comunei. Gheorghe Melente a luat legătura cu Emilian Isuf, punându-i în vedere să restituie documentele menţionate mai sus. Solicitarea i-a fost adresată acestuia, în mod repetat, acesta refuzând să se conformeze, motiv pentru care primarul Gheorghe Melente s-a adresat prefectului judeţului. Instituţia Prefectului a delegat doi reprezentanţi care s-au deplasat la sediul Primăriei Drăgoeşti, care i-au pus în vedere primarului să formuleze plângere penală împotriva lui Emilian Isuf.

Documente importante care ţineau strict de activitate primăriei erau… ascunse acasă la Emilian Isuf

Organele de urmărire penală au obţinut emiterea unei autorizaţii de percheziţie domiciliară pentru domiciliul lui Emilian Isuf, reuşindu-se identificarea şi ridicarea mai multor înscrisuri aparţinând primăriei, înscrisuri ţinute de învinuit la domiciliul său, cu toate că i se pusese în vedere, în mod repetat, să le remită. Aceste documente ridicate de către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciară au fost remise primarului. La percheziţia domiciliară au fost găsite: 4 coli A3 reprezentând schiţe de tarla; un dosar cu şină în care se aflau 21 de file A 3 numerotate de la 1 la 21, reprezentând schiţe ale terenurilor din pct. „Dîlgu” şi „Locurile Bisericii”; o adresă înregistrată sub nr. 2768/3 august 2009, înaintată de ANRMAP Primăriei comunei Drăgoeşti, prin care a fost înaintat procesul-verbal seria AR NR. 01350/24 iulie 2009, la care era ataşată şi anexa la procesul-verbal; o cerere adresată primarului comunei Drăgoeşti (Melente Gheorghe) formulată de către Bonesu Gheorghe Dorinel, înregistrată la Primăria Drăgoeşti sub nr. 216/15 ianuarie 2013, la care era anexat un contract de vânzare-cumpărare încheiat între Ion Florea şi Bancău Bianca privitor la terenuri şi încheierea de autentificare a acestuia, ambele în xerocopii; o cerere adresată primarului înregistrată sub nr. 2622/10 aprilie 2013 la Primăria Drăgoeşti, de către Dumitru Oprea, prin care precizează că i-a fost luat terenul, având anexate titlul de proprietate al petentului şi titlul de proprietate al moştenitoarei defunctei Mitroi Paraschiva, ambele în xerocopie; o cerere înregistrată la Primăria Drăgoeşti cu nr. 353/23 ianuarie 2013 adresată Judecătoriei Drăgăşani prin care primăria cheamă în judecată pe Emilian Isuf; o altă asemenea cerere, purtând nr. 354/23 ianuarie 2013; un proces-verbal de punere în posesie neînregistrat la primărie aprobat prin hotărârea comisiei judeţene nr. 16/8 august 1991 completat pe numele posesorului Gheorghe A. Ion, încheiat pentru o suprafaţă totală de 27.749 mp, fără a exista semnăturile comisiei de specialitate şi nici cea a posesorului; un proces-verbal de punere în posesie înregistrat la Primăria Drăgoeşti cu nr. 5/18 iunie 2012 pe numele posesorului Gheorghiţă Andrei, în original, compus din două file încheiat şi semnat de către membrii comisiei, persoana pusă în posesie, primar, secretar, este ştampilat cu ştampila Primăriei Drăgoeşti, la acesta fiind anexate dosarele aferente, declaraţie, schiţe, certificat deces, xerocopie, registru agricol. Trecându-se la percheziţionarea tuturor încăperilor locuinţei şi anexelor gospodăreşti nu au fost identificate înscrisuri sau alte documente care să prezinte interes pentru cauza aflată în lucru. Au fost ridicate în interesul cercetărilor penale toate documentele, menţionate mai sus, identificate într-o mapă de serviciu a lui Emilian Isuf. Cu acea ocazie, Emilian Isuf a declarat că documentele ridicate de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare se aflau în geanta de serviciu deoarece sunt înscrisuri pe care le foloseşte în interesul serviciului, în desfăşurarea activităţii sale în cadrul primăriei.

Fiind întrebat în legătură cu documentele ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare, Emilian Isuf a răspuns evaziv

Fiind audiat, Emilian Isuf a declarat că acuzaţiile care i se aduc sunt nefondate, întrucât, la acea dată îşi desfăşura activitatea în biroul camerei agricole împreună cu inginerul Gheorghe Rada şi cu referentul Ion Nuţu, iar printr-o dispoziţie a primarului s-a mutat într-un alt birou de la etajul primăriei care îi fusese repartizat. Arată că nu mai reţine ce persoane i-au adus cele trei cutii cu documente. De asemenea, Emilian Isuf a spus că nu a luat decât acte care îi erau necesare conform fişei postului său, aceste înscrisuri nefacând parte dintre cele cu care îşi desfăşura activitatea Ion Nuţu. Referitor la documentele menţionate mai sus şi care au fost găsite la locuinţa sa în servieta de serviciu, a declarat că pentru dosarul doamnei Gheorghiţa Andrei urma să se deplaseze la OCPI Vâlcea în scopul introducerii documentaţiei în calculator şi pentru emiterea titlului de proprietate al acestei persoane. Mai explică faptul că, pentru procesul-verbal de punere în posesie al lui Ion Gherghe lucrase cu o zi înainte de percheziţie, dar nu a mai ajuns la locul de muncă pentru a lăsa în instituţie documentaţia. Despre procesele-verbale de contravenţie înregistrate la primărie pe numele său, arată că, îi aparţin. Dosarul cu un număr de 25 de schiţe şi referiri la punctele de tarla ale cetăţenilor, i-ar fi folosit la identificarea terenurilor nelucrate şi pentru a pune persoanele deţinătoare în contact cu SC Pajo Holding SRL Băbeni în vederea arendării. În apărarea sa, Emilian Isuf a înaintat în xerocopie un proces-verbal cu activităţile ce urmau a fi definitivate de către acesta, explicând faptul că documentele găsite la percheziţie de către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare aveau legătură cu activităţile pe care urma a le desfăşura, însă, nici unul dintre înscrisurile găsite la locuinţa sa nu sunt trecute în procesul-verbal întocmit la 19 februarie 2013. Fiind întrebat în legătură cu fiecare dintre documentele ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare, Emilian Isuf a răspuns evaziv. Fiind audiaţi martorii Nicolae Păun şi Constantin Ciobotea, ambii angajaţi ai Primăriei Drăgoeşti, au declarat că nu mai reţin cu exactitate data, însă, în cursul lunilor august sau septembrie 2012, Emilian Isuf le-a solicitat să-l ajute, să se mute într-un alt birou situat la etajul primăriei, birou ce-i fusese recent repartizat acestuia. Acesta le-a indicat un număr de trei cutii conţinând documente, format A4, la suprafaţă fiind puse hărţi cadastrale cu schiţe ale terenurilor cetăţenilor, cutii pe care le-au dus în noul birou al învinuitului, la cererea acestuia din urmă. Ulterior, au dat o notă explicativă în care au relatat aceste aspecte. Având în vedere toate aceste aspecte, Parchetul Drăgăşani a constatat că fapta reţinută în sarcina lui Emilian Isuf există, a fost săvârşită de învinuit cu vinovăţie, însă, aceasta nu prezintă pericolul social cerut de lege, în speţă, valoarea socială ocrotită prin instituirea acestei infracţiuni nesuferind o vătămare semnificativă. Astfel, aplicarea unei sancţiuni administrative lui Emilian Isuf a fost, pentru moment, suficientă pentru îndreptarea conduitei acestuia.

(Petre Coman)

Leave a Response