|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Doi poliţişti vâlceni şi un funcţionar de la Finanţele Publice au fost ACHITAŢI de Curtea de Apel Piteşti 

politisti-se-cauta-arme-si-trofee-de-vanatoare

Iată că DNA mai și pierde procese de corupție, un astfel de caz fiind înregistrat în județul Vâlcea. Concret, doi poliţişti vâlceni (Ion Deaconu şi Ion Mustaţă) şi un funcţionar de la Finanţele Publice Vâlcea (Gabriel Petria) au fost achitaţi de Curtea de Apel Piteşti pentru că… au subevaluat 16 arme confiscate de poliție și, mai apoi, le-au vândut. Decizia instanţei din Piteşti este puţin modificată faţă de hotărârea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea şi prevede următoarele: „Admite recursul declarat de DNA Piteşti împotriva sentinţei penale nr. 338 din 9 MAI .2012, pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea, în dosarul nr. 7908/288/2010, pe care o casează în parte şi rejudecând cauza. Schimbă temeiul achitării aplicat inculpatului DEACONU ION, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248 Cod penal din art.10 lit.d Cod proc. pen. în art.10 lit.b/1 Cod proc. pen cu aplicarea art.18/1 şi art.91 lit.c Cod penal şi menţine sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii aplicate. Schimbă temeiul achitării aplicat inculpatului MUSTAŢĂ ION, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art- 248 Cod penal din art.10 lit.d Cod proc. pen. în art.10 lit.b/1 Cod proc. pen cu aplic. art.18/1 şi art.91 lit.c Cod penal şi menţine sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii aplicate. Schimbă temeiul achitării aplicat inculpatului PETRIA GABRIEL, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.13/2 din legea nr.78/2000 rap. la art.248 C.p. din art.10 lit.d Cod proc. pen în art.10 lit.b/1 Cod proc. pen. cu aplic. art.18/1Cod penal. În baza art.91 lit.c Cod penal aplică inculpatului sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 500 lei. Respinge ca nefondat recursul declarat de inculpatul DEACONU ION, împotriva aceleiaşi sentinţe. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Obligă pe inculpatul Deaconu Ion să plătească statului suma de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă”.

În anul 2012, Judectoria Râmnicu Vâlcea a proununțat următoarea sentință: „Achită pe inculpatul DEACONU ION de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 din Codul penal. 2. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală; Achită pe acelaşi inculpat de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev. de art. 31 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 288 alin. (2) din Codul penal. 3. În baza art. 334 din Codul de procedură penală; Schimbă încadrarea juridică a faptelor de fals intelectual reţinute în sarcina inculpatului, din infracţiunea continuată prevăzută de art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 rep. rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal în următoarele fapte aflate în concurs real: a) infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 289 din Codul penal – constând în semnarea ulterioară a proceselor verbale din data de 07 aprilie 2009 în condiţiile în care inculpatul Deaconu Ion nu a participat la lucrările comisiei din acea dată; În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. b1) din Codul de procedură penală; art. 181 şi 91 lit. c) din Codul penal; Achită pe inculpat de sub învinuirea săvârşirii acestei infracţiuni, prev. de art. 289 Cod penal.. Aplică inculpatului sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii, în cuantum de 500 lei. b) infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 289 din Codul penal – constând în semnarea proceselor verbale de evaluare din data de 09 aprilie 2009. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală; Achită pe inculpat de sub învinuirea săvârşirii acestei infracţiuni, prev. de art. 289 Cod penal. 4. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală; Achită pe acelaşi inculpat de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev. de art. 279 alin. (1) şi (3) lit. a) din Codul penal. În baza art. 12 din Codul de procedură penală rap. la art. 57 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; Dispune sesizarea organelor de conducere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, în vederea analizării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi luării măsurilor ce se impun privind angajarea răspunderii disciplinare a inculpatului Deaconu Ion pentru abaterile disciplinare prevăzute de Legea nr. 360/2000, cu referire la faptele de la punctele 2) şi 4) de mai sus, pentru care instanţa a dispus achitarea în temeiul art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală. II. Cu privire la inculpatul Mustaţă Ion: 1. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală; Achită pe inculpatul MUSTAŢĂ ION de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 din Codul penal. 2. În baza art. 334 din Codul de procedură penală; Schimbă încadrarea juridică a faptelor de fals intelectual reţinute în sarcina inculpatului, din infracţiunea continuată prevăzută de art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 rep. rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal în următoarele fapte aflate în concurs real: a) infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 289 din Codul penal – constând în întocmirea proceselor verbale din data de 07 aprilie 2009 ce cuprind menţiuni nereale sub aspectul întrunirii comisiei din acea dată şi a participanţilor la lucrările acesteia; b) infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 289 din Codul penal– constând în întocmirea proceselor verbale din data de 09 aprilie 2009, ce cuprind menţiuni nereale sub aspectul participării unui membru (Matei Gheorghe) la lucrările comisiei de evaluare; În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. b1) din Codul de procedură penală; art. 181 şi 91 lit. c) din Codul penal; Achită pe inculpat de sub învinuirea săvârşirii acestor două infracţiuni, prev. de art. 289 din Codul penal, aflate în concurs real – cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal. Aplică inculpatului sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii, în cuantum de 1.000 lei. c) infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 289 Cod penal – constând în semnarea proceselor verbale de predare – primire a armelor din data de 09 aprilie 2009. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală; Achită pe inculpat de sub învinuirea săvârşirii acestei infracţiuni, prev. de art. 289 Cod penal.. 3. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală; Achită pe acelaşi inculpat de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev. de art. 279 alin. (1) şi (3) lit. a) din Codul penal. În baza art. 12 din Codul de procedură penală rap. la art. 57 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; Dispune sesizarea organelor de conducere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, în vederea analizării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi luării măsurilor ce se impun privind angajarea răspunderii disciplinare a inculpatului Mustaţă Ion pentru abaterile disciplinare prevăzute de Legea nr. 360/2000, cu referire la fapta de la punctul 3), pentru care instanţa a dispus achitarea în temeiul art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală. III. Cu privire la inculpatul Petria Gabriel: 1. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală; Achită pe inculpatul PETRIA GABRIEL de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prev. de art. 26 din Codul penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 din Codul penal. 2. Schimbă încadrarea juridică a faptei de fals intelectual reţinute în sarcina inculpatului, din infracţiunea prevăzută de art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 rep. rap. la art. 289 Cod penal în infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 289 din Codul penal – constând în semnarea proceselor verbale din data de 09 aprilie 2009. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) din Codul de procedură penală; Achită pe inculpat de sub învinuirea săvârşirii acestei infracţiuni, prev. de art. 289 din Codul penal. Constată că în privinţa inculpatului Petria Gabriel nu mai sunt aplicabile prevederile art. 12 din Codul de procedură penală, întrucât raporturile sale de serviciu cu DGFP Vâlcea au încetat prin demisie. În baza art. 14 şi urm. din Codul de procedură penală rap. la art. 998 şi urm. din vechiul Cod civil; Constată că nu există prejudiciu în cauză şi, în consecinţă; Respinge acţiunea civilă intentată de partea civilă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea. În baza art. 357, 348, 169, 444, 445 din Codul de procedură penală; Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii luate în cauză cu privire la unele bunuri mobile ale inculpaţilor, respectiv: – ridicarea sechestrului judiciar instituit asupra motocicletei inculpatului Deaconu Ion, marca Honda VFR 750F, cu numărul de înmatriculare VL 73 GAB, indisponibilizată prin încheierea penală nr. 896 din 15 decembrie 2010, dispusă în prezenta cauză în timpul judecăţii – aflată la filele 31 şi urm. din volumul 2 al dosarului de instanţă nr. 7908/288/2010; – ridicarea sechestrului judiciar instituit asupra autoturismului inculpatului Mustaţă Ion, marca VW Golf – serie şasiu 126995, serie motor 260822, dobândit în anul 2007, indisponibilizat prin procesul verbal de la filele 52-54 din volumul 2 al dosarului de instanţă nr. 7908/288/2010; – ridicarea sechestrului judiciar instituit asupra autoturismului inculpatului Petria Gabriel, marca Mercedes – serie motor 121307, dobândit în anul 2000, indisponibilizat prin procesul verbal de la filele 55-57 din volumul 2 al dosarului de instanţă nr. 7908/288/2010. Dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri: – dispoziţia nr. 19/10.12.2008 a şefului IPJ Vâlcea, modificată olograf prin menţionarea comisarului Deaconu Ion la rubrica preşedintelui comisiei (aflată, în fotocopie, la fila nr. 175 din volumul nr. 3 al dosarului de urmărire penală); – procesele verbale de evaluare nr. 101041, 101043, 101044 şi 101045, toate din 07.04.2009 (aflate, în fotocopie, la filele nr. 234-237 din volumul nr. 1 al dosarului de urmărire penală); Dispune desfiinţarea parţială a proceselor verbale de evaluare nr. 911332/1 şi 91332/2, ambele din 09.04.2009 (aflate, în fotocopie, la filele nr. 232-233 din volumul nr. 1 al dosarului de urmărire penală), doar cu privire la următoarele menţiuni: numele şi semnătura unui membru – agent şef adjunct Matei Gheorghe, numărul ordinului de zi – nr. 19 din 10.12.2008. Dispune restituirea armelor menţionate în procesul verbal din 23 septembrie 2009 (de la fila 50 din volumul nr. 3 al dosarului de urmărire penală), aflate în prezent în custodia IPJ Vâlcea, către cumpărătorii acestora. În baza art. 192 alin. (1) pct. 1 lit. d) şi alin. (4) din Codul de procedură penală, art. 192 alin. (3) din Codul de procedură penală; Obligă pe fiecare din inculpaţii Deaconu Ion şi Mustaţă Ion la plata a câte 4.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, către stat. Lasă, în rest, cheltuielile judiciare în sarcina statului. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă.

În urmă cu exact patru ani, doi polițiști și un funcționar de la Finanțele Publice Vâlcea au fost trimiși în judecată de DNA pentru că au subevaluat 16 arme confiscate de poliție și, mai apoi, le-au vândut. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual și nerespectarea regimului. Gabriel Petria, funcționar la DGFP Vâlcea, este acuzat de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice și fals intelectual. Prejudiciul creat se ridică la suma de 4.863,5 lei. Pentru prejudiciul creat  Inspectoratului de Poliție Vâlcea, procurorii au instituit sechestrul asigurator pe bunurile polițiștilor. Potrivit rechizitoriului întocmit de DNA, în data de 9 aprilie 2009, Ion Deaconu, ofițer al Serviciului de Logistică al IPJ Vâlcea, ajutat de un coleg, a falsificat o dispoziție a inspectorului șef al IPJ pentru a putea deveni președintele Comisiei pentru evidența bunurilor materiale provenite din corpuri delicte cu situația juridică definitivă care sunt trecute în proprietatea privată a statului. În aceea și zi, Ion Deaconu, împreună cu agentul Ion Mustață și Gabriel Petria de la Finanțe au subevaluat un număr de 16 arme care urmau să fie valorificate, prejudiciind IPJ Vâlcea cu suma de 4.863,5 lei. Armele au fost evaluate în mod arbitrar, fără participarea unui specialist armurier. Mai mult decât atât, Gabriel Petria nu fusese desemnat de Finanțe să participe la această operațiune, el fiind în acea perioadă în concediu medical. Oamenii au hotărât să se acopere de hârtii, gândindu-se că nu se vor afla ilegalitățile la care s-au dedat. Astfel, Ion Mustață a falsificat procesul-verbal de predare a armelor către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea, în sensul că, în realitate, au fost predate doar 13 arme, celelalte 3 fiind deținute fără drept în magazia IPJ Vâlcea. Mai mult, Ion Deaconu a semnat 6 procese verbale de evaluare și stabilire a prețului de valorificare a celor 16 arme (din care două au fost semnate și de Petria Gabriel), întocmite de Mustață Ion și care cuprindeau date nereale cu privire la prețul armelor și componența comisiei. Una dintre aceste arme, un pistol militar marca Beretta, a fost dată inculpatului Deaconu Ion. O parte din cele 16 arme au fost cumpărate de inculpații Deaconu Ion și Petria Gabriel și de alți ofițeri și agenți de poliție din cadrul I.P.J. Vâlcea la un preț subevaluat. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Vâlcea, începând cu data de 3 iunie 2010, cei doi polițiști implicați au fost puși la dispoziția inspectoratului: „IPJ Vâlcea a luat act de rechizitoriul întocmit de DNA și a procedat la punerea la dispoziția inspectoratului până la finalizarea procedurilor. Cei doi vor desfășura alte activități, care să nu aibă legătură cu cauza în care sunt anchetați”. La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofițeri din cadrul MAI – Direcția Generală Anticorupție.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response