|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea cumpără un panou informativ cu preţul… de 1,37 miliarde lei vechi 

panou publicitar CJ

Luna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a publicat pe SEAP anunţul cu privire la organizarea unei licitaţii în vederea amplasării unui panou informativ cu un preţ estimativ de… peste 137.000 lei (adică 1,37 miliarde de lei vechi!!!). Potrivit anunţului, licitaţia vizează achiziţia şi montajul unui panou publicitar. Panoul de afişaj va fi montat în apropierea clădirii Consiliului Judeţean Vâlcea şi are drept scop de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor judeţului, hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Vâlcea, de a prezenta diverse programe cu finanţare europeană ce se derulează în prezent sau urmează a fi iniţiate. De asemenea, se vor prezenta: activitatea Consiliului Judeţean Vâlcea în ansamblu, diverse obiective de investiţii, şedinţe ale Consiliului Judeţean Vâlcea, alte informaţii de interes public. Cuantumul garanţiei de participare este de 1.371 lei. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din preţul contractului fără TVA. Mai mulţi agenţi economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Toţi partenerii asociaţi trebuie să rămână în această formă asociativă pe toată durata de realizare a contractului. Cifra medie de afaceri globală în ultimii trei ani să fie cel puţin egală cu 200.000 lei. În cazul asocierilor, reducerea de 50% se aplică doar dacă toţi asociaţii sunt IMM-uri. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana, acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor însoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure îndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. În cazul în care ofertantul este un grup de profesionisti, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi îndeplinita prin cumul. Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani (calculate pâna la data limita de depunere a ofertelor), cuprinzând valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista prezentata, trebuie sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse prin cel putin sau la nivelul unui contract, maxim trei contracte, a caror valoare cumulata a fost de minim 137.000 lei fără TVA, însotita de certificate sau documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, iar data limită de depunere a ofertelor a fost 20 iunie 2014.

Leave a Response