|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Alianţa PSD-UNPR-PPDD a acaparat integral Adunarea Generală a Acţionarilor de la ETA 

consiliu local - iulie2014

Luni, 30 iunie 2014, consilierii municipali ai Râmnicului au votat revocarea reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC ETA SA şi desemnarea altor reprezentanţi. În cadrul ședinței ordinare, consilierul PNL Bogdan Pruteanu a încercat să se apere, motivând că el şi colegul său liberal Liviu Boban (aflat în concediu) au semnat procesele verbale, însă ceilalţi colegi nu. Din partea consilierilor municipali au venit 8 propuneri pentru cele cinci locuri, aşa că s-a trecut la vot secret, conform legii. Votul a fost dat de două ori, pentru că prima dată comisia de validare a constatat că unul dintre consilierii municipali, ocupat cu alte treburi, a uitat să bage votul în urnă. Noii reprezentanţi ai Consiliului Local în AGA la societatea ETA sunt: Maria Preda (PPDD), Adina Dobrete (PSD), Maria Bobeanu (UNPR), Marin Olteanu (PSD) şi Iulian Voicu (PPDD). Printr-o altă hotărâre de Consiliul Local adoptată, noua AGA de la ETA a primit un mandat special de a majora capitalul social al societăţii cu 500.000 lei. În urmă cu doi ani, consiliul local a aprobat contractul de mandat pentru reprezentanţii consiliului local în AGA de la această societate. Obiectul contractului de mandat constă în îndeplinirea de către reprezentanţii Consiliului Local în AGA a atribuţiilor pe care municipiul le are ca acţionar unic la această societate. Astfel, potrivit prevederilor din actul constitutiv al societăţii ETA, adunarea generală a acţionarilor este formată din reprezentanţi aleşi ai consiliului local şi nu pot fi schimbaţi decât de acesta. AGA este organul suprem de decizie şi conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice, în condiţiile şi limitele stabilite în prealabil de Consiliul Local. Una dintre atribuţiile reprezentanţilor consiliului local în adunarea generală a acţionarilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii este aceea de a numi sau revoca membrii Consiliului de Administraţie de la societatea ETA. Astfel, prin Hotărârea nr. 341/2013, consiliul local a împuternicit Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea ETA ca, începând cu data de 1 ianuarie 2014, să schimbe consiliul de administraţie de la această societate, însă aceata nu a luat nici o iniţiativă în acest sens. Iniţiativa au luat-o membrii consiliului de administraţie care au renunţat în mod expres la mandatul încredinţat prin contractele de administrare, astfel că în data de 18 februarie 2014, adunarea generală a acţionarilor a luat act de demisiile membrilor consiliului de administraţie şi s-a constatat vacantarea celor cinci posturi. Tot atunci s-a mai aprobat notificarea autorităţii tutelare cu privire la constatarea vacantării posturilor de membru al consiliului de administraţie, dar până la data de 3 iunie 2014 nu a fost înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea nici o informare din partea reprezentanţilor consiliului local în AGA cu privire la situaţia Consiliului de Administraţie de la societatea ETA. Precizăm că potrivit contractului de mandat, reprezentanţii în AGA sunt obligaţi să sesizeze municipiului deficienţele sau neregulile de natură să pericliteze buna funcţionare a societăţii, ori să aducă prejudicii acesteia. Situaţia economico-financiară deosebită prin care trece societatea, starea de provizorat a conducerii societăţii (membrii consiliului de administraţie demisionaţi, directorul general al societăţii numit provizoriu după decesul fostului director general) impun adoptarea unor măsuri urgente din partea reprezentanţilor consiliului local în AGA, fară tergiversări şi neînţelegeri în adoptarea măsurilor. Având în vedere că foştii reprezentanţi ai consiliului local în AGA nu şi-au îndeplinit cu promptitudine atribuţiile conferite atât prin contractul de mandat cât şi cele stabilite expres prin hotărârea nr. 341/2013, fapt ce a condus la agravarea situaţiei economico-financiare a societăţii, primarul interimar Ion Gigi Matei a considerat că se impune revocarea reprezentanţilor consiliului local în AGA la această societate. Tot luni, 30 iunie, consilierii locali au mai aprobat constituirea unei comisii de selecţie, formată din cinci membri, printre care şi specialişti în recrutarea resurselor umane, pentru declanşarea procedurii de selecţie sau evaluare a candidaţilor în Consiliul de Administraţie la societatea ETA. La stabilirea condiţiilor şi criteriilor pentru selectarea candidaţilor comisia de selecţie va respecta prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. De asemenea, consiliul local a împuternicit comisia de selecţie, ca după evaluare, să înainteze direct Adunării Generale a Acţionarilor de la societatea ETA lista cu persoanele selectate pentru desemnarea membrilor în consiliul de administraţie al societăţii.

(Petre Coman)

One Response to Alianţa PSD-UNPR-PPDD a acaparat integral Adunarea Generală a Acţionarilor de la ETA

  1. Cetateanul

    Data trecuta s-a tinut concurs si dupa selectie s-a trecut si la vot … si nici unul din cei selectati nu a fost votat! Acum nu s-a mai organizat concurs de selectie ci s-au votat intre ei! De fapt care este legea si cand a fost ea respectata?

     

Leave a Response