|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Activităţi intense desfăşurate de societatea APAVIL în săptămâna trecută 

apavil bransamente

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în săptămâna care tocmai s-a încheiat, o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. Au fost remediate 5 avarii la reţeaua de apă: str. Şt. Vodă nr. 284, Straubing nr. 102, Tineretului – Şc. Generală nr. 9, Regina Maria – bl. M. V. Popescu şi Stolniceni. Au fost executate lucrări de amenajare a terenului prin betonare şi asfaltare, fiind folosite 2,1 mc de beton şi 2,9 tone de asfalt – zona Ostroveni, str. Republicii şi Buda, Filipin.

S-a continuat acţiunea de verificare şi igienizare a staţiilor de pompare Prundului, Cojocarilor, Apusului şi Râureni. În perioada imediat următoare va fi făcută verificarea hidranţilor montaţi în vederea schimbării piuliţelor stem, pe străzile N. Grigorescu, Republicii, H. Coandă şi la Lic. Ferdinand. Au continuat lucrările pe str. N. Titulescu, de la blocul 86 către Dovali, fiind executată reţeaua de 110 mm. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-au curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere pe str. N. Titulescu, Republicii, Regina Maria, M. Viteazu, M. Basarab, G. Procopiu, Ferdinand, Banu Mărăcine, Calea lui Traian, precum şi în zonele Nord, Troianu, Zăvoi, Centru şi Goranu; de asemenea, au fost curăţate pompele de canalizare din staţiile Morilor – Arinilor şi Goranu; au fost turnate 10 piese suport din beton armat; a fost montată o ramă cu capac canalizare şi o piesă suport din beton armat la Biblioteca Judeţeană; a fost refăcută suprafaţa carosabilă la bl. B9, sc. E, A14 şi A56 – Ostroveni.

A fost acordată o atenţie deosebită şi curăţării căminelor şi gurilor de scurgere din municipiu, intervenindu-se prompt cu utilajele din dotare, la solicitarea cetăţenilor sau în urma observaţiilor făcute în teren. Activităţi de acest tip s-au desfăşurat în zonele Ostroveni (A22, C16, A27/I, II, III, A28, A28/I, S2, A7, C4, B9, B7, C6 şi C14), Zăvoi (Parc, str. Independenţei – bl. 7 şi 9), Stolniceni, Troianu (str. Calea lui Traian şi Posada), Nord (bl. M3, M4, A6 şi R10), Petrişor (str. Zorilor), Colonia Nuci, Petrişor, Centru (bl. E şi A+B), precum şi pe următoarele artere: B-dul T. Vladimirescu – DGASPC, G. Mihăescu – semafor Kaufland, A. Ivireanu nr. 1 şi bl. 6A – zona 1 Mai II, M. Basarab – bl. 128, M. Viteazu, Calea lui Traian – Nord, Remus Bellu – bl. O2, Râureni, Calea lui Traian – Sud, inters. Zefirului cu Calea lui Traian – Nord. Tot în cursul săptămânii trecute, la solicitarea clienţilor sau ca urmare a expirării termenului de valabilitate metrologică au fost verificate, montate şi remontate un număr de 183 de apometre, fiind întocmite şi un număr de 12 documentaţii tehnice.

Leave a Response