|duminică, februarie 28, 2021
 • Follow Us!

Primăria Râmnicului a demarat procedurile în vederea modernizării Arenelor Traian 

Allplan: 9 PUD SALA TRAIAN

 

 

Zilele trecute, conducerea Primăriei Râmnicului a pus în dezbatere publică planul urbanistic de detaliu „Reabilitare şi modernizare complex sportiv şi de agrement Arenele Traian” – Râmnicu Vâlcea. Proiectantul lucrării este societatea Arhispace SRL Râmnicu Vâlcea (șef proiect arhitect Alexandru Suciu). Potrivit memoriului tehnic, „la nivelul zonei centrale a Râmnicului, insula urbană ce cuprinde Sala Sporturilor Traian, Arenele Traian, Teatrul Anton Pann și Sala Sindicatelor, se distinge ca un spatiu urban cu o structură specială. Acesta, împreună cu zona Parcului Mircea cel Bătrân, reprezintă ruperi de ritm bine venite în țesutul urban, relativ omogen, al zonei centrale a orașului. Intenția administrației locale, de a reabilita zona Arenelor Traian (aflate într-o avansată stare de degradare fizică), creează oportunitatea ca prin soluţia propusă, să se realizeze o mai mare atractivitate şi o mai mare accesibilitate a publicului. Orice intervenție pe spațiul public reprezentat de Arenele Traian trebuie să țină cont de contextul creat, de vecinătățile imediate, precum și de nevoile prioritate ale comunității locale. Prin urmare, o intervenție de reabilitare a Arenelor Traian trebuie făcută numai în cadrul unui concept general, pentru întreaga insulă urbană. Două dintre zonele funcționale ale insulei urbane (Sala de Sport și zona teatrului) funcționează in condiții corecte în raport cu celelalte zone funcționale ale zonei centrale. În schimb, zona Arenelor este într-o continuă degradare, cu accese scurt-circuitate și accesibilitate redusă, dificilă și nu în ultimul rând, cu adresabilitate aproape inexistentă. Terenul aferent Arenelor Traian aparține zonei de agrement și sport din zona centrală a municipiului. Zona este într-un avansat proces de degradare fizică și funcțională. Toate construcțiile existente sunt nefuncționale. Accesul auto spre parcaje şi deservirea tehnică a zonei se face cu preponderență din zona Sălii Sporturilor, accesul auto din sud (zona Casei de Cultură a Sindicatelor este ocazional și improvizat). Toate construcțiile de pe amplasament au destinație de agrement sportiv, în principal și de agrement în general, sau de funcţiuni complementare acestora (grupuri sanitare, platforme betonate pentru parcaje, spații verzi, infrastructură edilitară). Terenul este în proprietatea Primăriei Râmnicului, fiind în domeniul public al acesteia”.

 

Cum vor arăta Arenele Traian după modernizare?

 

Potrivit soluţiei propusă de arhitect, la Arenele Traian urmează să fie realizate următoarele lucrări: realizarea unor trasee pietonale și carosabile care să asigure conectarea corectă a zonei cu zonele adiacente; reabilitarea și refuncțiomalizarea platformelor betonate existente; extinderea şi reabilitarea clădirii vestiarelor arenelor sau realizarea unei construcții noi cu funcțiuni adecvate zonei; realizarea unor dotări de parc (ceainărie, spații de joacă pentru copii, pistă de biciclete, zonă de skate-park, etc.); realizarea unui pod pietonal în zona gradenelor mici; reamenajarea zonei gradenelor mici și a platformei betonate aferente acesteia pentru parcaje; realizarea unui sistem de iluminat adecvat zonei obiectivelor existente și propuse; realizarea de împrejmuiri de protecție (locale) și reabilitarea celor existente; reabilitarea tuturor elementelor de sistematizare verticală existente pe amplasament. Centrul comunitar – construcție ce se propune a se realiza pe amplasamentul construcției anexă a Arenelor – va avea regimul de înălține de două etaje și funcțiuni conexe activităților sportive ce se desfașoară în aer liber, adică sali de fitness, judo, tenis de masă, etc, hol central cu perete de escaladă, vestiare și grupuri sanitare (pe sexe), birouri administație și camere de cazare pentru soprtivi. Suprafața construită va fi de 550 mp, iar suprafața desfășurată de 1.600 mp. Arenele Traian vor avea trei componente de reabilitare: reabilitarea gradenelor prin repararea elementelor din beton deteriorate şi montarea de scaune din policarbonat; reabilitarea suprafeţei de joc; reproiectarea şi refacerea instalaţiei de nocturmă. La ceainărie – clădire parter, amplasată adiacent terenurilor de tenis -dominanta spațiilor vor fi terase acoperite şi descoperite, având ca nucleu central un spațiu de vânzare, mic depozit, grup sanitar şi spațiu închis pentu vânzare. Suprafața construită va fi de 350 mp, iar suprafața desfășurată de 350 mp. Aleea carosabilă se propune a se realiza pe latuta de est a amplasamentulul, făcând legătura nord-sud dintre scuarul zonei de cultură (Sala Sindicatelor şi Teatrul Anton Pann) platforma pentru parcajele Sălii Sporturilor şi b-dul Nicolae Bălcescu. Prin realizarea acestei circulaţii pietonale, ce va face legătura dintre b-dul Nicolae Bălcescu şi b-dul Tudor Vladimirescu, realizându-se dezideratul principal – creşterea accesibilităţii precum şi un parcurs pietonal de promenadă. Zona de sport este propusă a se amenaja în zona de sud a centrului comunitar fiind o funcţiune complementară acesteia. Pe acest amplasament se propun a se realiza două terenuri de tenis de câmp cu împrejmuire de protecţie din plasă pe stâlpi metalici (cu înălţimea de 4 m). Se va reface geometria taluzurilor gradenelor şi reînierbarea lor, refacerea zonelor verzi existente şi realizarea de spaţii verzi noi. Se vor planta copaci ornamentali în aliniament, adiacent circulaţiilor pietonale. Toate obiectivele sunt amplasate în zona centrală a amplasamentului, circulația pietonală și carosabilă fiind rezolvată pe o schemă inelară. Aceste circulaţii permit realizare de accese la obiective ce acoperă dezideratele de siguranță în exploatare și eficiență. Peste betonul rutier existent, după rectificarea și repararea lui se va aplica un nou paviment, eventual decorativ, cu marcaje duble, atat pentru parcaje cât și pentru terenuri de baschet la un singur coș. De asemenea, se va marca prin culoare sau textură zona de pietonal și de pistă pentru biciclete. Zona va fi prevăzută cu trei coșuri de baschet și împrejmuire din plasă pe structură metalică amplasate pe limita de vest a amplasamentului, spre zona de locuințe.

3 Responses to Primăria Râmnicului a demarat procedurile în vederea modernizării Arenelor Traian

 1. T

  Se poate completa functionalitatea zonei prin amenajarea unei parcari pentru autocare turistice, grupurile ce viziteaza orasul sa beneficieze de servicii elementare:punct de informare turistica, grupuri sanitare,puncte vanzare suveniruri,chioscuri cu dulciuri-gustari,mobilier stradal pentru odihna …
  Mutati terenurile de tenis in zona sportiva a orasului sau in cartiere !

   
 2. popa ion

  Corect !

   
 3. sorin

  Are fi fost bine sa se faca si o piscina

   

Leave a Response