|miercuri, februarie 24, 2021
  • Follow Us!

În Râmnicu Vâlcea se va majora preţul la energia termică 

primaria ramnicu valcea

 

 

Primăria Râmnicului a postat recent pe site-ul propriu un proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi a preţului de facturare către populaţie, începând cu data de 1 iulie 2014. Astfel, dacă va fi aprobată propunerea, preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenţilor economici, va fi la nivelul de 218,84 lei/Gcal fără TVA conform Deciziei ANRE nr. 3521/27 noiembrie 2013 începând cu data de 1 iulie 2014. De asemenea, preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populaţiei, va fi la nivelul de 271,35 lei/Gcal inclusiv TVA, începând cu data de 1 iulie 2014. Preţul local al energiei termice facturată populaţiei va fi la nivelul de 163,42 lei/Gcal la care se adaugă TVA, conform anexei 1.4 din Contractul de Finanţare nr. 3986/LB/17 august 2011, începând cu data de 1 iulie 2014. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 271,35 lei/Gcal inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 202,64 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 68,71 lei/Gcal, inclusiv TVA va fi asigurată din bugetul local al municipiului începând cu data de 1 iulie 2014. În data de 30 mai 2014, conduceera CET Govora a solicitat Primăriei Râmnicului avizarea preţului pentru serviciul public de transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Râmnicu Vâlcea, în cuantum de 30,08lei/Gcal, respectiv 79,18 lei/Gcal fără TVA, preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice majorîndu-se astfel la valoarea de 218,84 lei/Gcal fără TVA (109,58 lei/Gcal preţul de producere + 30,08 lei/Gcal + 79,18 lei/Gcal – tarife pentru transportul şi distribuţia energiei termice). De asemenea, cu adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 18062/27 mai 2014, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar al proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, a transmis raportul ad-hoc privind condiţionalitatea de creştere a tarifelor conform Anexei 1.4 din contractul de finanţare aferent proiectului mai sus menţionat, în vederea analizării şi supunerii spre aprobare Consiliului Local al municipiului, a preţului pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare nr. 3986/LB/17 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 366/14 decembrie 2010 privind aprobarea politicii tarifare referitoare la preţul local de referinţă şi a acordării subvenţiei din bugetul local pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pe raza municipiului, în perioada 2010-2031. Precizăm că din raportul ad-hoc – Versiunea 7 privind condiţionalitatea de creştere a tarifelor conform anexei 1.4 din contractul de finanţare a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, întocmit de către asistenţa tehnică pentru managementul proiectului, rezultă că preţul de facturare la populaţie al energiei termice, începând cu data de 1 iulie 2014, va fi de 163,42 lei/Gcal (fără TVA), reprezentând preţul local de referinţă de 147,34 lei/Gcal (exclusiv TVA) prevăzut în Anexa 1.4, ajustat cu inflaţia pentru perioada 2011-2014, respectiv cu indicele de 10,9%.

(Petre Coman)

Leave a Response