|marți, martie 2, 2021
  • Follow Us!

Daniel Matei, de la firma Matdan, a mai „furat” un traseu de transport persoane în Vâlcea 

microbuzele-matdan-parcate-halandala

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a decis în mod suspect atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Armăşeşti – Roeşti – Lădeşti Liceu”, operatorului de transport rutier SC Matdan Service SRL (unde patron este controversatul Daniel Matei). În data de 15 mai 2014, firma în cauză a înaintat Consiliului Judeţean Vâlcea dosarul cuprinzând documentele menţionate, în vederea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Armăşeşti-Roeşti-Lădeşti Liceu”, pentru efectuarea transportului unor elevi la şi de la Liceul Teoretic Lădeşti, în baza unui grafic de circulaţie în concordanţă cu programul de începere sau încheiere a activităţilor. Efectuarea serviciului de transport prin cursa regulată specială pe traseul menţionat nu se suprapune cu nici o altă cursă regulată de pe un traseu judeţean, fiind necesară pentru transportul elevilor înscrişi la această unitate de învăţământ. Suplimentar, operatorul de transport a inserat în dosarul depus, copii xerox după următoarele documente: certificatul de clasificare-emis de Registrul Auto Român (RAR); licenţa de transport LTP Nr. 1007215, eliberată de Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Argeş; declaraţie pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu documentele originale. De asemenea, dosarul conţine avizele eliberate de compartimentele specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru staţiile utilizate pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate. Staţiile de pe raza administrativ-teritorială a primăriilor care au acordat aviz pentru efectuarea cursei regulate-speciale sunt altele decât staţiile publice prevăzute pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor în executarea serviciilor de transport public judeţean prin curse regulate. Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat avizul Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Vâlcea, iar instituţia a acordat avizul favorabil pentru obţinerea licenţei de traseu pentru transportul public de persoane prin servicii regulate speciale, operatorului de transport SC Matdan Service SRL, pentru traseul „Armăşeşti-Roeşti-Lădeşti Liceu”. Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. În acest sens, licenţa de traseu solicitată poate fi eliberată pentru perioada prevăzută în contractul de prestări servicii încheiat între operatorul de transport şi beneficiarul transportului, respectiv pe perioada 15 septembrie 2014-30 iunie 2015, excluzând vacanţele şcolare. Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului. Licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original şi cuprinde: staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea; orele de plecare, respectiv de sosire; zilele în care se efectuează transporturile; capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.

(Marian Dinu)

One Response to Daniel Matei, de la firma Matdan, a mai „furat” un traseu de transport persoane în Vâlcea

  1. un necucoscut

    “furat” e putn spus, mai bie zis “cumparat” de firma ce alimenteaza cu bani pe cei din
    C J Valcea, cica pentru binele cetateanului, o sa vedeti peste cateva luni pentru ce se pregateste faimoasa firma care nu plateste nici macar impozite in judetul nostru si apoi o sa intelegeti de ce se ntocmeste cate un material aproape in fiecare sedinta de consiu pentru aceasta firma

     

Leave a Response