|sâmbătă, februarie 27, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local l-a zburat pe Gheorghe Ioniţă din AGA la Apavil şi l-a ales pe Eusebiu Veţeleanu 

veteleanu-ora-de-valcea

Sâmbătă, 31 mai, la a doua convocare, a avut loc şedinţa Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă la care au absentat consilierii PNL şi PDL, dar care s-a putut desfăşura având în vedere participarea celor 13 consilieri de la PSD, UNPR şi PP-DD. În aceste condiţii, au fost aprobate toate propunerile primarului interimar Ion Gigi Matei, cu excepţia celor care privesc patrimoniul municipalităţii, unde este necesar un număr minim de 16 voturi. Totuşi, au existat unele discuţii la punctul care privea revocarea consilierului local PNL Gheorghe Ioniţă din adunarea generală a acţionarilor de la Apavil. Consilierul PP-DD, avocatul Iulian Voicu, a atras atenţia că prin schimbarea liberalului Ioniţă nu se rezolvă fondul problemei la Apavil şi că disensiunile în justiţie şi la conducerea societăţii se vor adânci mai mult. În ciuda acestor avertismente, preşedintele de şedinţă Vasile Cocoş a decis totuşi să supună la vot propunerea de revocare a lui Gheorghe Ioniţă din calitatea de reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în adunarea generală a acţionarilor a societăţii Apavil, ca urmare a faptului că nu a dus la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147 din 2012, asa cum a fost completată prin hotărârile nr. 151/5 iunie 2013 şi 80 din 31 martie 2014. Votul a fost secret, cu buletine de vot. La fel şi alegerea noului reprezentant propus în locul lui Gheorghe Ioniţă – consilierul local UNPR Eusebiu Veţeleanu. Având în vedere că îl privea în mod direct, Veţeleanu a decis să se abţină de la votul privind alegerea noului membru, astfel că pentru revocarea lui Ioniţă au fost 13 voturi, în timp ce pentru numirea lui Veţeleanu au fost 12 voturi (la limită). Tot consilierii locali au mai aprobat contractul de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în adunarea generală a acţionarilor la societatea Apavil, fiind împuternicit primarul interimar Gigi Ion Matei să semneze contractul de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea. Potrivit prevederilor actului constitutiv al Apavil, municipiul Râmnicu Vâlcea deţine 65,16%, iar adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii comerciale, fiind alcătuită din reprezentanţi ai tuturor acţionarilor. Prin hotărârea nr. 176 din 27 iunie 2013, Consiliul Local a aprobat desemnarea lui Gheorghe Ioniţă, ca reprezentant al Municipiului în AGA la Apavil, pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acţionar majoritar la această societate şi a fost împuternicit să ducă la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147/2012, aşa cum a fost completată prin hotărârea nr. 151/2013. Prin hotărârea Consiliului Local nr. 151/2013 s-a completat hotărârea nr. 298/147/2012 în sensul nominalizării din partea acţionarului – municipiul Râmnicu Vâlcea a celor trei persoane care să facă parte din consiliul de administraţie la această societate, respectiv Lucian Tănăsescu, Vasile Popescu şi Floricel Cristian Ştefan, iar prin hotărârea nr. 80/2014, Floricel Cristian Ştefan a fost înlocuit cu Ion Costache şi a fost mandatat reprezentantul municipiului în AGA să convoace de urgenţă AGA şi să aprobe numirea membrilor consiliului de administraţie la societatea respectivă, aşa cum au fost nominalizaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2013 şi prin această hotărâre.

 

Floricel Cristian Ştefan a atacat în contencios decizia de revocare din consiliul de administraţie

 

În data de 9 mai 2014 a avut loc şedinţa adunării generale a acţionarilor la societatea Apavil care a avut la punctul cinci de pe ordinea de zi „Ducerea la îndeplinire a HCL nr. 80 din 31 martie 2014”. Din procesul-verbal al şedinţei AGA din data de 9 mai 2014, transmis de către societatea Apavil, reiese că reprezentantul municipiului în adunare, Gheorghe Ioniţă, a fost împotriva acestui punct de pe ordinea de zi, pentru următoarele motive: HCL 80/2014 a fost luată cu dezinformarea membrilor consiliului local, afirmându-se în şedinţa de consiliu local că Ion Costache îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în OUG nr. 109/2011 pentru a fi numit în funcţia de administrator; hotărârea mai sus menţionată a fost atacată în contencios de către Floricel Cristian Ştefan. Totodată, a propus amânarea aplicării HCL nr. 80/2014 până la clarificarea juridică a situaţiei şi până la dovedirea de către Ion Costache a îndeplinirii condiţiilor de a ocupa funcţia de administrator la societatea Apavil, conform recomandării expertului evaluator BDO. Prin hotărârea nr. 209 din 29 iulie 2013, Consiliul Local a aprobat contractul de mandat pentru reprezentantul municipiului în adunarea generală a acţionarilor a Apavil şi a mandatat reprezentantul municipiului în AGA să îndeplinească atribuţia prevăzută de actul constitutiv al acestei societăţi, în concordanţă cu prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2013. Printre atribuţiile reprezentantului municipiului în AGA la această societate este şi aceea de alegere şi revocare a membrilor consiliului de administraţie, în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Primarul interimar Ion Gigi Matei spune că reprezentantul municipiului în AGA la această societate trebuie să îndeplinească în numele şi pentru municipiul Râmnicu Vâlcea atribuţiile pe care acesta le are în calitate de acţionar majoritar la societate, în condiţiile şi în limitele impuse prin contractul de mandat şi de legislaţia în vigoare. De asemenea, acesta este răspunzător potrivit legislaţiei comerciale şi contractului de mandat pentru neexecutarea totală sau parţială cât şi pentru executarea defectuoasă a contractului de mandat.

(Petre Coman)

Sursa foto: Ora de Valcea

Leave a Response