|luni, martie 8, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local, chemat să aprobe rectificarea bugetului şi programul unor manifestări cultural-artistice 

Sedinta Consiliu Local 2014

 

Luni, 30 iunie, se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 19 rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. În cadrul şedinţei, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2014; rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al unităţilor de cultură pentru anul acesta; modificarea art. 1, alin. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 27 aprilie 2012 privind condiţiile contractării unei finanţări rambursabile internă în valoare de 15 milioane de lei; organizarea evenimentelor desfăşurate cu ocazia „Zilelor Imnului Naţional”; aprobarea organizării şi desfăşurării în municipiul Râmnicu Vâlcea a Festivalului Internaţional de Teatru „Ariel Inter Fest – ediţia a IV-a”; efectuarea unor plăţi din bugetul local; modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor; modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Creşe; revocarea în parte a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2006 referitoare la transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea a terenului de fotbal Căzăneşti; transmiterea unui spaţiu situat în PT 33; cedarea către GDF SUEZ Energy România a conductelor de gaze naturale deviate pe b-dul Tudor Vladimirescu; mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA; revocarea reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea ETA SA şi desemnarea altor reprezentanţi; constituirea comisiei de selecţie în vederea efectuării propunerilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la societatea ETA SA; acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA; aprobarea reactualizării regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea aprobat prin HCL nr. 146 din 31 mai 2012; aprobarea modelului de convenţie ce se va încheia între municipiul Râmnicu Vâlcea şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; stabilirea activităţilor care pot fi desfăşurate de către persoanele supravegheate, precum şi a instituţiilor unde se pot desfăşura aceste activităţi; revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 307/2013 referitoare la actualizarea regulamentului de acordare de sprijin financiar din bugetul local – Cap. 67 „Cultură, recreere şi religie”, etc.

Leave a Response