|marți, martie 2, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat modificarea valorii de inventar a unor bunuri concesionate societăţii Apavil 

apavil

 

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat propunerea de modificare a valorii de inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, concesionate societăţii Apavil SA. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 22 din 28 februarie 2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 201 din 19 decembrie 2007 privind asocierea judeţului Vâlcea cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, la art.43 s-a aprobat lista bunurilor din domeniul public al judeţului Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al judeţului, care sunt concesionate societăţii comerciale Apavil Vâlcea în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 1 din 18 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Lista bunurilor concesionate este anexată la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, ca făcând parte integrantă din acesta, listă care se va modifica în mod corespunzător. Conform dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 210/2013 s-a constituit comisia pentru reevaluarea activelor fixe corporale, care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea concesionate de Apavil şi s-a întocmit raportul de evaluare aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea şi înregistrat sub nr. 4880 din 2 aprilie 2014. De asemenea, prin adresa nr. 5795 din 17 aprilie 2014, Direcţia Generală Economică a transmis balanţa mijloacelor fixe, gestiunea 915 – domeniul public Apavil Vâlcea, în vederea iniţierii unui proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea privind modificarea valorii de inventar a bunurilor concesionate către această societate, în urma înregistrării în evidenţa contabilă a diferenţelor din reevaluare, conform Raportului de evaluare privind activele fixe corporale, de natura terenurilor şi construcţiilor, aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Vâlcea. De asemenea, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 22 din 28 februarie 2011 precum şi anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 22 decembrie 1999 s-au modificat în mod corespunzător. Decizia CJ Vâlcea privind reevaluarea este în conformitate cu prevederile art. 2A1 şi 2A2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

Leave a Response