|vineri, martie 5, 2021
  • Follow Us!

Apavil a demarat lucrările de extindere a reţelei de apă şi canalizare pe strada Calea lui Traian-Sud 

APAVIL-DEBITE

 

Zilele trecute, societatea Apavil a desfăşurat o activitate intensă în Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. Astfel, au fost executate săpăturile în vederea începerii lucrărilor de extindere a reţelei de apă potabilă şi canalizare (inclusiv pozarea ţevii de apă DN40 pe o distanţă de 50 ml şi a canalizării DN200 pe o distanţă de 40 ml), pe strada Calea lui Traian-Sud. Au fost remediate cinci avarii la reţeaua de apă: str. Stănciulescu nr. 3, Stolniceni, Buridava, Râureni nr. 156 şi B-dul Nicolae Bălcescu – Sala Sporturilor. Apavil a mai executat lucrări de amenajare a terenului prin betonare şi asfaltare, fiind folosite 1,5 mc de beton şi 6 tone de asfalt în zonele Ostroveni şi Râureni. S-a finalizat acţiunea de înlocuire a branşamentelor de apă potabilă pe str. M. Sorescu, M. Preda, Ostroveni, I. L. Caragiale şi N. Stănescu (zona Ostroveni), terenul fiind adus la starea iniţială. A fost asigurată asistenţa tehnică pentru mai multe lucrări: str. Poenari nr. 30A, Feţeni nr. 120G şi Vlădeşti nr. 180A. Apavil a întocmit necesarul de materiale pentru începerea lucrărilor de înlocuire a reţelei de apă potabilă şi a branşamentelor/canal şi racorduri. Săptămâna aceasta vor începe lucrările. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: au fost efectuate verificări la staţiile de pompare Prundului, Cojocarilor, Apusului şi Râureni; au fost curăţate pompele la staţiile Morilor – Arinilor şi Goranu; a continuat curăţarea rigolei pluviale de pe str. Şt. Vodă (Iazul Morii); a fost executat racordul de canalizare de pe str. B. Amaru şi a fost refăcută suprafaţa carosabilă; a fost tăiată plasa sudată pentru confecţionarea de armături pentru piesele suport; a fost reparată canalizarea ruptă DN 250 mm şi a fost refăcută suprafaţa carosabilă după executarea lucrării la bl. C1 din Ostroveni; a fost refăcută suprafaţa carosabilă pe str. M. Basarab – bl. 118 şi N. Bălcescu; a fost executată canalizarea pluvială DN 315 mm pe o distanţă de 36 ml pe str. Şt. Vodă; a fost montată o piesă suport din beton armat pe str. Calea lui Traian (Bujoreni). A fost acordată o atenţie deosebită şi curăţării căminelor şi gurilor de scurgere din municipiu, intervenindu-se prompt cu utilajele din dotare, la solicitarea cetăţenilor sau în urma observaţiilor făcute în teren. Activităţi de acest tip s-au desfăşurat în unele zone din Ostroveni, Centru, arcul Mircea cel Bătrân, str. Carol I, bl. Filipin, str. Calea lui Traian, Petrişor, Nord, zona Interex, str. Intr. Abatorului, Insp. Şcolar, abator Diana, precum şi pe B-dul T. Vladimirescu (Panait Donici), str. Regina Maria, Iancu Pop, Ştirbei Vodă5, Izvorului, Banu Mărăcine, Matei Basarab, Antim Ivireanu inters. cu Mircea Eliade. Tot în cursul săptămânii trecute, la solicitarea clienţilor sau ca urmare a expirării termenului de valabilitate metrologică au fost verificate, montate şi remontate un număr de 88 de apometre, fiind întocmite şi un număr de 14 documentaţii tehnice.

Leave a Response