|miercuri, aprilie 14, 2021
  • Follow Us!

Adunarea Acţionarilor de la ETA l-a validat pe Nicolae Şovar ca director interimar 

eta

 

 

Luna trecută, la puţin timp după decesul lui Ion Popescu, la societatea de transport ETA s-a întrunit şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor, şedinţă la care au participat consilierii locali Liviu Boban, Vasile Cocoş, Bogdan Costinescu, Ion Gherghinaru şi Bogdan Pruteanu. În aceste condiţii, AGA a luat act de decizia consiliului de administraţie al ETA privind preluarea atribuţiilor de director general interimar de către inginerul Nicolae Şovar, cu toate drepturile şi obligaţiile din această funcţie. Tot acţionarii ETA au mai aprobat execuţia bugetului societăţii la 30 aprilie 2014 aşa cum s-a prezentat în şedinţă de către contabilul şef Anda Pantelimon, dar a mai aprobat şi indemnizaţia anuală pentru auditorul extern de 3.000 euro pentru anul financiar 2013. Acţionarii societăţii au mai solicitat conducerii executive să prezinte către Adunarea Generală a Acţionarilor o situaţie a contractelor de achiziţie şi a celor de prestări servicii, aflate în derulare, din care să rezulte: datele de identificare ale părţilor contractante (furnizori sau beneficiari); datele de identificare ale contractelor, stadiul acestora, durata, numărul contractului, obiectul contractului, rubrica „observaţii”, cu menţiunea dacă necesită prelungit contractul respectiv sau nu. Tot acţionarii ETA au cerut formarea unui colectiv care să analizeze şi să propună modificările impuse de legislaţia în vigoare la prevederile actului constitutiv al societăţii, colectiv ce va fi format din membrii Adunării Generale, un membru din consiliul de administraţie (respectiv Ion Iorgu) şi consilierul juridic al societăţii. În fine, acţionarii ETA au mai decis întocmirea unei adrese de către ETA către Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea pentru demararea procedurii de selecţie de către acesta, pentru posturile vacante din consiliul de administraţie al ETA SA. Conducerea executivă a societăţii va întocmi o adresă către Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea pentru mandatarea AGA în vederea aprobării majorării întregului capital social al ETA. În urmă cu trei luni, Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea ETA a luat act de demisiile a trei membrii ai consiliului de administraţie ai societăţii ETA – Valer Tudor, Toma Mihăescu şi Marius Sima (din calitatea de membru si preşedinte) -, dar s-a mai luat act de renunţarea la demisiile membrilor consiliului de administraţie Gheorghe Florescu şi Ion Iorgu. Atunci s-a decis ca până la încetarea efectivă a calităţii de membru şi preşedinte al Consiliului de Administraţie SC ETA SA fiecare membru îşi va exercita activitatea conform contractului de administrare, până la desemnarea de către adunarea generală a acţionarilor a noilor administratori, conform art. 29 din OUG nr. 109/2011. AGA a mai decis vacantarea a trei posturi din consiliul dc administraţie. Comitetul dc nominalizare şi remunerare va avea în vedere ca la cerinţele specifice pentru ocuparea acestora, unul dintre candidaţi trebuie să respecte şi să îndeplinească cerinţele obligatorii ale art. 28 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, respectiv experienţa de minim cinci ani în domeniul economic, contabilitate, audit financiar. Celalate două posturi trebuie ocupate de specialişti din domeniul tehnic, juridic, economic cu vechime minimă de trei ani. De asemenea, toate cele trei posturi trebuie ocupate de specialişti cu studii superioare de lungă durată. Comitetul dă nominalizare şi remunerare urma să aibă în vedere ca la cerinţele generale să fie incluse şi următoarele: să nu facă parte din mai mult de cinci consilii de administraţi; să facă dovada condiţiei de profitabilitate a societăţii administrate; să nu fie în litigii cu societatea sau să fi existat litigii între candiodat şi soceitate. Consiliul de Administraţie al ETA, prin comitetul de nominalizare şi remunerare, trebuia să finalizeze procedura de selecţie până pe data de 15 martie 2014. În fine, mai spunem că în data 21 februarie, AGA a mai decis prelungirea duratei de valabilitate a contractului de audit financiar extern pentru anul 2013 cu cabinetul „Dicu Elena – cabinet de audit financiar şi consultanţă fiscală”. În data de 9 aprilie 2014, Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea ETA, în urma voturilor exprimate de către membrii prezenţi ai AGA, nici unul dintre cei patru candidaţi nominalizaţi pentru consiliul de administraţie (Ion Bălteanu, Nicolae Laurenţiu Cazan, Florin Glăvan şi fostul director Ion Popescu) nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru desemnarea în calitatea de membru al consiliului de administraţie al ETA SA. În aceste condiţii, au fost respinse cele trei măsuri propuse de către Vasile Cocoş menţionate în procesul verbal de şedinţă, ca urmare a rezultatului votului. Tot în data de 9 aprilie, AGA a mai aprobat procedura de votare, conform art. 130 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (votul secret pentru alegerea şi revocarea membrilor CA), pentru desemnarea candidaţilor propuşi de către consiliul dc administraţie – Ion Bălteanu, Nicolae Laurenţiu Cazan, Florin Glăvan şi fostul director Ion Popescu – în urma selecţiei organizate şi finalizate, pentru ocuparea posturilor de administrator. În fine, acţionarii ETA au respins propunerea consilierului local PNL Liviu Boban privind întocmirea unei adrese către Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea în vederea aprobării membrilor consiliului de administraţie, aşa cum s-a consemnat în procesul verbal de şedinţă.

(Petre Coman)

One Response to Adunarea Acţionarilor de la ETA l-a validat pe Nicolae Şovar ca director interimar

  1. Cetateanul

    O singura intrebare: daca cei 4 au fost selectati prin concurs de ce mai trebuie sa fie si votati? Ce rost mai are concursul!

     

Reply to Cetateanul