|miercuri, martie 3, 2021
  • Follow Us!

A fost semnat Contractul de Lucrări „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Băbeni”- CL 10 

 

Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, cofinanţează proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, realizat în cadrul Contractului de Finanţare nr. 122765/24.10.2011. Bugetul alocat acestui proiect este de 395.637.618 lei fără TVA, din care 77,81% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 11,90% reprezintă contribuţie nerambursabilă de la Bugetul de Stat, 1,83% reprezintă contribuţie de la Bugetul Local şi 8,46% reprezintă contribuţia Operatorului Regional (S.C. APAVIL S.A. Vâlcea).

În cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, a fost semnat contractul de lucrări „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Băbeni”- CL 10, în data de 15.05.2014. Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei române în domeniu, firmei S.C. Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în timp ce, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea are calitatea de Beneficiar. Valoarea contractului este de 20.808.219,69 lei fără TVA, din care valoarea eventualelor cheltuielilor diverse şi neprevăzute, fără TVA, este în cuantum de 1.874.443,81 lei, reprezentând 9,90% din valoarea lucrărilor, schema de finanţare fiind cea menţionată mai sus.

În cadrul contractului, se vor realiza următoarele activităţi:

Sistemul de alimentare cu apă:

  • Extinderea conductei de aducţiune cu 10.122 m;
  • Extinderea reţelei de alimentare cu apă cu 8.115 m;
  • Reabilitarea reţelei de alimentare pe o lungime totală de 2.451 m.

Sistemul de canalizare:

  • Reabilitarea reţelei de canalizare în lungime totală de 862 m;
  • Extinderea reţelei de canalizare cu 5.990 m;
  • Construirea unei staţii noi de pompare ape uzate.

Obiectivul central al proiectului de investiţii constă în reabilitarea şi extinderea sistemelor de tratare şi alimentare cu apă şi a sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate din Tratatul de Aderare şi a obiectivelor Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

Leave a Response