|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 

SANYO DIGITAL CAMERA

De-a lungul anilor, securitatea chimică a fost unul dintre domeniile în care s-a depus mult efort în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). Cu toate acestea, chiar dacă au fost realizate progrese semnificative în ultimii ani în ceea ce priveşte reglementarea şi gestionarea substanţelor chimice şi guvernele, angajatorii şi lucrătorii continuă eforturile lor de minimizare a efectelor negative ale utilizării de substanţe periculoase atât la nivel naţional cât şi internaţional, efortul este încă insuficient. Continuă să se producă incidente serioase şi există încă un impact negativ atât asupra sănătăţii umane cât şi a mediului. Lucrătorii care sunt direct expuşi la substanţe periculoase trebuie să aibă dreptul să lucreze în condiţii de siguranţă şi într-un mediu sănătos, să fie informaţii, instruiţi şi protejaţi corespunzător.
Este necesar un răspuns global coerent la progresul ştiinţific şi tehnologic continuu, la creşterea la nivel mondial a producţiei de substanţe chimice şi la schimbările în organizarea muncii. De asemenea, este important să se continue dezvoltarea de noi instrumente care fac mai uşor accesibile informaţiile despre pericolele chimice şi măsurile conexe de protecţie, precum şi cele pentru  organizarea şi folosirea acestor informaţii pentru structurarea unei abordări sistematice a securităţii şi sănătăţii la utilizarea substanţelor chimice la locul de muncă.
Substanţele chimice sunt uşor de asociat cu unităţi industriale, cum ar fi rafinăriile petrochimice, şantierele de construcţii sau fabricile de automobile. O serie de substanţe chimice, cum ar fi vopselele, lacurile, diluanţii, adezivii, bioxidul de siliciu cristalin, fumul de la sudură sunt doar câteva dintre substanţele chimice la care lucrătorii pot fi expuşi în locuri de muncă din sectorul construcţiilor. Cu toate acestea, practic fiecare tip de loc de muncă din fiecare sector utilizează substanţe chimice şi, astfel, o gamă largă de lucrători sunt potenţial expuşi. Prin urmare, produsele chimice sunt potenţial o preocupare în orice tip de muncă efectuată. În timp ce cantitatea de efort necesar pentru a aborda o situaţie specifică va varia în funcţie de gradul de expunere şi de cantitatea manipulată, nu există nici un sector care să poată fi pur şi simplu scutit să aibă o abordare de prevenire şi control ale substanţelor periculoase. De exemplu, au existat preocupări crescute in ultimii ani cu privire la substanţele chimice utilizate în saloanele de coafură şi manichiură (cum ar fi metil metacrilat). Multe dintre acestea sunt destul de periculoase, în special pentru că sunt folosite, fără măsuri de prevenire şi de protecţie corespunzătoare, cum ar fi ventilaţia, echipamentul de protecţie sau formarea corespunzătoare a lucrătorilor. Şi consumatorii sunt expuşi în aceste facilităţi, expunerile lor însă nu sunt frecvente şi sunt de scurtă durată, spre deosebire de expunerile lucrătorilor care folosesc substanţele chimice toată ziua, în fiecare zi. Chiar şi în sediile de birouri există expuneri la toner şi la substanţe chimice similare şi poate au personal desemnat la ateliere de imprimare sau la alte operaţii în cadrul unităţii care presupun expuneri mai mari la substanţe chimice. Personalul de curăţenie şi de supraveghere din clădiri de birouri a experimentat, de asemenea, expuneri la substanţe chimice.
Există şi unele sectoare care au un impact special asupra mediului, iar acest lucru trebuie să fie luat în considerare atunci când se concep programe de prevenire. De exemplu, în sectorul agricol, pesticidele sunt aplicate în mediu pentru recolte şi, astfel, sunt imediat eliberate în aer sau pot călători la surse de apă sau persistă în sol mai mulţi ani. Lucrătorul care le aplică ar putea fi expus imediat dar expunerea potenţială a altor persoane din comunitatea din jur trebuie să fie, de asemenea, luată în considerare atunci când se stabileşte modul de efectuare a acestei operaţie în condiţii de siguranţă.
În timp ce multe substanţe chimice individuale sunt insuficient evaluate în ceea ce priveşte siguranţa şi efectele asupra sănătăţii, amestecurile de astfel de substanţe sunt, în general, unice pentru locul de muncă implicat şi sunt rareori evaluate sau testate sub formă de amestec. Majoritatea lucrătorilor însă sunt expuşi la amestecuri şi nu la substanţe chimice individuale şi, prin urmare, controlul expunerilor mixte este esenţial pentru un program de protecţie eficace.

Convenţia OIM privind securitatea şi sănătatea în agricultură, 2001 (Nr. 184) şi Recomandarea sa (nr.192), prevăd evaluarea riscurilor şi buna gestionare a substanţelor chimice în agricultură.
Au intrat în vigoare acte normative al căror obiectiv este asigurarea sănătăţii umane şi a mediului: Regulamentul nr. 1907/2006 (REACH) şi Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP).
În dec. 2013 a fost modificată Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, astfel încât a fost nominalizată şi Inspecţia Muncii autoritate competentă pentru controlul aplicării legislaţiei de implementare a prevederilor Regulamentului REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Inspecţia Muncii a făcut propuneri de modificare a H.G. nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului REACH.
În acest sens Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a organizat mai multe acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor cu privire la utilizarea şi manipularea substanţelor chimice.
La ultima întâlnire care a avut loc în data de 28.04. 2014, au participat reprezentanţi de la 43 de angajatori, lucrători şi servicii externe de prevenire şi protecţie din judeţul Vâlcea.

INSPECTOR ŞEF
Ion TĂNĂSOIU

One Response to Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă

  1. radu

    Substantele chimice sunt periculoase pentru cei care nu stiu sa le foloseasca. Pericolul cel mai mare este din partea celor care vorbesc despre ele si nu stiu la ce se refera. Exemplu: metacrilatul de metil este monomerul din care se face sticla organica PLEXIGLAS si nu se foloseste in saloanele de coafura…Vorbim mult si stim putin!

     

Leave a Response