|sâmbătă, mai 8, 2021
  • Follow Us!

PSD Vâlcea a câştigat la BEC războiul cu PDL în privinţa sintagmei „Mândri că suntem români” 

PSD razboi PDL

Prin Decizia 156D/23 mai 2014, Biroul Electoral Central (BEC) a admis contestaţia formulată de Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea împotriva deciziei din 20 mai, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 40 Vâlcea. De asemenea, BEC a anulat Decizia nr. 5 din 20 mai 2014, adoptată de Biroul Electoral Judeţean Vâlcea şi a respins plângerea formulată de PDL – Filiala Vâlcea. Prin decizia din data de 20 mai, Biroul Electoral Judeţean Vâlcea a admis plângerea formulată de Partidul Democrat Liberal – Filiala Vâlcea, a dispus înlăturarea tuturor materialelor de campanie electorală care conţin sintagmele „Mândri că suntem români” şi „România puternică în Europa” folosite de PSD în campania electorală. Împotriva acestei decizii adoptată de Biroul Electoral Judeţean, PSD Vâlcea a formulat contestaţie, înregistrată la Biroul Electoral Central în data de 21 mai. Analizând contestaţia formulată, Biroul Electoral Central a constatat următoarele: „Potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. 3 din Legea nr. 33/2007, mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept. În conformitate cu prevederile punctului 60 din Raportul Explicativ al Codului de bune practici în materie electorală, adoptat de Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 52 Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002), organizarea unor alegeri democratice şi existenţa democraţiei sunt imposibile fără respectarea drepturilor omului, în special a libertăţii de exprimare şi a presei, a libertăţii de întrunire şi asociere pentru scopuri politice, inclusiv crearea partidelor politice. Respectarea acestor libertăţi este în special vitală în timpul campaniilor electorale. Limitarea acestor drepturi fundamentale trebuie să corespundă prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, şi în mod mai general, exigenţei conform căreia aceste limitări trebuie să aibă o bază legală, să corespundă interesului general şi să respecte principiul proporţionaIităţii. Dispoziţiile art. 30 din Constituţia României, republicată, reglementează libertatea de exprimare. Astfel, potrivit art. 30 alin. 1 din Legea fundamentală, «libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile». De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (7) din acelaşi act normativ, «sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri». Dispoziţiile constituţionale privind discriminarea sunt circumstanţiate prin Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată prin Legea nr. 48/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Analizând cadrul normativ în vigoare, precum şi materialul probatoriu, Biroul Electoral Central constată că utilizarea materialelor de campanie electorală care conţin sintagmele «Mândri că suntem români» şi «România puternică în Europa» nu încalcă prevederile art. 35 alin. 3 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare. Sloganurile electorale în cauză nu contravin ordinii de drept, neavând un caracter discriminatoriu faţă de alţi competitori electorali sau faţă de alegători. Totodată, mesajele promovate se încadrează în limitele constituţionale şi legale ale libertăţii de exprimare, competitorii electorali având dreptul să-şi manifeste adeziunea faţă de valori, principii şi ideologii politice compatibile cu ordinea de drept”.

 

PDL Vâlcea a acuzat PSD că incită alegătorii, în mod subliminal, la discriminare

 

Duminică 18 mai, conducerea PDL Vâlcea a depus la BEJ o contestaţie prin care solicita să se constate încălcarea de către PSD Vâlcea a normelor cuprinse în Legea 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. De asemenea, PDL Vâlcea solicita înlăturarea tuturor materialelor de campanie electorală – afişe, bannere, etc. care conţin sintagmele „Mândri că suntem români” şi „Romania puternică în Europa” folosite de către PSD în campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai. „În art. 35 alin 3 din Legea 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European se prevede in mod expres că «mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept». Potrivit definiţiei termenului ordina de drept, aceasta reprezintă «o stare care presupune asigurarea prin intermediul normelor juridice a condiţiilor pentru desfasurarea normala a tuturor activitatilor sociale, ordinea de drept care se statorniceşte in relaţiile sociale ca urmare a respectării stricte a legilor de către cetăţeni şi de către organele de stat». Aşadar, ordinea de drept este tocmai rezultatul respectării intru totul tuturor normelor legale reglementate prin legile naţionale, fiind o stare de normalitate care ar trebui sa caracterizeze un stat de drept. Ignorând aceasta dispoziţie legala, PSD – Filiala Vâlcea a recurs in campania electorala pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 25 mai 2014 la numeroase slogane «Mândri ca suntem romani», «Romania puternica in Europa», slogane care inoculeaza idea ca doar cetatenii care isi vor exprima votul pentru candidaţii PSD se pot simţi mândri ca sunt romani, si doar in acest mod Romania va avea un cuvânt de spus in Uniunea Europeana. Potrivit art. 30 din Constitutia României, este interzisa incitarea la discriminare, in condiţiile in care tocmai acest lucru este făcut, intr-adevar in mod subtil, si la nivel subliminal de către PSD – Filiala Valcea, prin adoptarea acestui tip de slogane electorale. Aceste slogane produc o sugestie subliminala de natura a specula sentimentul de apartenenta naţionala a alegatorilor, in sensul inducerii ideii conform careia doar cetatentii care acorda voturile candidaţilor PSD se pot simţi mândri ca sunt romani. De asemenea, apreciem ca folosirea acestor sintagme este similara cu folosirea drapelului naţional şi a stemei Statului Român sau a Uniunii Europene în campania electorala. Ataşăm în anexă copii, foto ale materialelor electorale si locaţiile materialelor la care facem referire in prezenta contestaţie”, se arată în materialul depus la BEJ de democrat-liberalii din Vâlcea.

Drept urmare, Biroul Electoral Judeţean nr. 40 Vâlcea a decis admiterea contestaţiei formulata de PDL Filiala Vâlcea şi a dispus înlăturarea tuturor materialelor de campanie electorală- afişe, bannere, etc. care conţin sintagmele „Mândri că suntem români”, „România puternică în Europa” folosite de către PSD în campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai. „Analizând plângerea şi văzând dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 33/2007 republicată, în prezenţa majorităţii membrilor BEJ nr. 40 Vâlcea, în şedinţa din 20 mai 2014, cu 6 voturi pentru şi 4 împotrivă s-a decis admiterea plângerii şi înlăturarea tuturor materialelor de campanie electorală care conţin sintagmele „Mândri că suntem români” şi „Romania puternică în Europa” folosite de către PSD în campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai”, se menţionează în curpinsul deciziei BEJ Vâlcea din 20 mai 2014.

(Petre Coman)

Leave a Response