|sâmbătă, mai 8, 2021
  • Follow Us!

Primarul Ion Gigi Matei aduce veşti bune: încă 11 blocuri din Râmnic au fost incluse în programul de reabilitare termică 

Gigi-Matei

La propunerea primarului interimar Ion Gigi Matei, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a actualizat săptămâna trecută programul local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, prin suplimentarea listei cu încă 11 blocuri de locuinţe. Cele 11 blocuri sunt următoarele: Bl. N7 str. Henri Coandă nr. 14, Nord; Bl. G117 str. Grigore Procopiu nr. 39; Bl. 81/82 str. Dr. Hacman nr. 30; Bl. 109 str. Matei Basarab nr. 36; Bl. 135 Matei Basarab nr. 29; Bl. P3 str. Aleea Melodiei nr. 1; Bl. 14 str. Mărăşeşti nr. 3; Bl. A6 b-dul Pandurilor nr. 5; Bl. C24 str. Aleea Narciselor nr. 3; Bl. F3 str. Rapsodiei nr. 17; Bl. D23 str. Carol I nr. 35. Prin Hotărârea nr. 170/16 iunie 2009, aşa cum a fost ea modificată de hotărârea nr. 172/2010, Consiliul local a aprobat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.18 din 4 martie 2009, programul local multianual privind creşterea performanţei energetice pentru un număr de 81 blocuri de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 335/20 decembrie 2013, a fost completat centralizatorul blocurilor de locuinţe incluse în programul local multianual, cu încă 18 blocuri care şi-au exprimat opţiunea de a se înscrie în programul local multianual privind creşterea performanţei energetice şi care au depus pe lângă documentele prevăzute de legislaţia în vigoare şi dovada deţinerii unor sume de bani cu această destinaţie, în fondul de reparaţii. Acest program a fost întocmit în urma inventarierii blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 şi a solicitărilor asociaţiilor de proprietari din blocurile inventariate, asupra posibilităţii de înscriere în programul local. Conform prevederilor art. 4 din Ordinul 163 al Ministerului Dezvoltării Regionale Şi Locuinţei pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, după aprobarea acestui program, au fost transmise asociaţiilor de proprietari ale blocurilor menţionate în anexa la HCL 170/2009, contractul de mandat şi modelul hotărârii adunării generale a proprietarilor, urmând ca în temeiul hotărârii adunării generale preşedintele asociaţiei să semneze contractul de mandat şi să solicite coordonatorului local înscrierea în programul local, transmiţând odată cu contractul semnat şi hotărârea adunării generale, precum şi lista proprietarilor din imobil. Din cele 81 de blocuri de locuinţe înscrise în program, au fost executate până la această dată lucrări de reabilitare termică la un număr de 20 de blocuri situate în cartierele municipiului, iar prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.2-Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, au fost înaintate către Agenţia de Dezvoltare Regională SV Oltenia, cererile de finanţare împreună cu documnetaţiile tehnice aferente, pentru un număr de 36 de blocuri de locuinţe din cartierele municipiului. În ultima perioadă, şi-au mai exprimat opţiunea de a se înscrie în programul local multianual privind creşterea performanţei energetice, un număr de 11 asociaţii de proprietari ale unor blocuri de locuinţe din municipiu, construite după proiecte tip, elaborate în perioada 1950-1990.

 

Asociaţiile de proprietari au plătit deja suma totală de peste 148.000 lei

 

Tot Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mai aprobat săptămâna trecută modificarea anexei 1 a bugetului „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de interventie privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe” pentru anul 2014. Prin Ordonanţa de Urgenţă nr 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe si prin Ordinul Comun al ministrului dezvoltării regionale si locuinţei si al ministrului finanţelor, s-a stabilit printre altele modul de finanţare a lucrărilor de reabilitare termica a acestor blocuri. Astfel, finanţarea lucrărilor de reabilitare termica este asigurata in urmatoarele proporţii: 50% de la bugetul de stat, 30% de la bugetul local iar restul de 20% din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari. Având in vedere prevederile normelor de aplicare a acestei ordonanţe, Municipiul Rm.Valcea a deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea un cont de disponibil pentru gestionarea resurselor mentionate anterior. Astfel prin HCL 19/31 ianuarie 2014 a fost aprobat aprobat bugetul contului 50.02.40 „Disponibil din fonduri cu destinatie speciala pentru finanţarea lucrărilor de interventie privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe” cu o valoare de 741.025 lei. Având în vedere ca lucrările de reabilitare termica a blocurilor de locuinţe au fost finalizate si toate facturile către prestatorul de servicii au fost achitate din alocaţii de la MDRAP, din alocaţii de la bugetul local, din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari si din suma din TVA pentru echilibrare buget, in anul 2014 nu au mai fost previzionate venituri din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari. Sumele din TVA pentru echilibrare buget local alocate conform OG 13/2012 si OUG 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare au fost utilizate pentru plata facturilor către Delta ACM si cuprindeau inclusiv contributia de 20% ce intra in sarcina asociaţiilor de proprietari. Menţionăm că plata acestor obligaţii, conform contractelor de mandat, intra în sarcina asociaţiilor de proprietari, iar achitarea lor de care Municipiul Rm. Vâlcea nu degrevează asociaţiile de proprietari de obligaţia contractuala, Municipiul Rm. Vâlcea avand in acest sens înregistrata in evidenta contabila obligaţia de plata a fiecărei asociaţii de proprietari. Ţinând seama că până la data de 20 aprilie 2014 a fost incasată suma de 148.082 lei reprezentând contributii ale asociaţiilor de proprietari la lucrările de reabilitare termica a blocurilor de locuinţe, s-a decis modificarea anexei 1 a bugetului contului 50.02.40 „Disponibil din fonduri cu destinatie speciala pentru finanţarea lucrărilor de interventie privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe” astfel: majorarea cu suma de 148.082 lei a veniturilor din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari; diminuarea soldului contului cu suma de 148.082 lei ce se transfera in bugetul local.

(Petre Coman)

Leave a Response