|luni, mai 17, 2021
  • Follow Us!

Nicolae Badea este doctorul pus să „vindece” Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 

nicolae-badea-13022013

Dr. Nicolae Badea a absolvit în anul 1984 Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii din Craiova – specialitatea medicină generală. Tot Nicolae Badea mai este absolvent a trei facultăţi: Management, Psihologie şi Drept, are un master în Evaluare şi Supervizare în Asistenţă Socială la Universitatea din Bucureşti şi un atestat în managementul serviciilor de sănătate la Facultatea din Sibiu. Este căsătorit şi are doi copii. De la terminarea facultăţii până în anul 2005, Nicolae Badea a fost medic de medicină generală, iar din iunie 2005 a fost numit în postul de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.

• Care este situaţia actuală la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea?

Nicolae Badea: „În prezent, DGASPC Vâlcea are circa 1.500 de angajaţi împărţiţi în 30 de servicii sociale. În calitate de beneficiar, instituţia noastră a implementat peste 20 de proiecte cu o valoare totală de peste 4 milioane de euro. Ne ocupăm de îngrijirea a 635 de persoane vârstnice cu handicap aflate în sistemul rezidenţial. De asemenea, avem grijă de 1.450 de copii, din care 400 se află în sistem rezidenţial, 550 sunt la asistenţii maternali şi restul de 500 sunt în plasament familial. Avem în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea circa 22.000 de persoane cu handicap la nivelul judeţului, instituţia noastră asigurând evaluarea şi plata beneficiilor. Mai spun că DGASPC monitorizează activitatea socială în tot judeţul Vâlcea la nivelul administraţiilor publice locale, dar asigură şi o bună relaţie cu societatea civilă care desfăşoară activităţi în domeniul social”.

• Care sunt principalele proiecte implementate în timpul mandatului dumneavoastră în fruntea DGASPC Vâlcea?

Nicolae Badea: „Vorbim aici numai de proiectele în care instituţia noastră are calitatea de beneficiar. Proiectul «Intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi» prin programul de finanţare ChildNet a vizat desfăşurarea unei activităţi în favoarea copiilor cu dizabilităţi cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani, din judeţul Vâlcea, concretizată în constitutirea unui serviciu de intervenţie timpurie pentru copilul cu handicap şi de suport şi sprijin pentru implicarea părinţilor în programul de recuperare a copiilor şi a avut o valoare de 150.000 dolari. Proiectul «Integrarea socio-profesionala a copiilor sau tinerilor din sistemul de protectie» a vizat asigurarea conditiilor necesare pentru o viata independenta a tinerilor din sistemul de protectie al judetului Valcea, ajunsi la 18 ani şi a avut o valoare de 2,54 miliarde de lei vechi. Proiectul «Dezvoltarea serviciilor de zi/recuperare si/sau institutiilor de tip vechi destinate copiilor cu dizabilitati/handicap care nu pot fi restructurate sau reabilitate» a avut ca obiectiv general realizarea transferului copiilor cu handicap sever institutionalizati in Centrul de Recuperare a Copilului cu Handicap Babeni in serviciile nou create, precum şi asigurarea protectiei acestor copii in cadrul unor servicii comunitare moderne adaptate nevoilor copilului cu handicap sever, care sa le faciliteze recuperarea si reintegrarea socio-familiala şi a avut o valoare de 18,23 miliarde lei vechi. Proiectul «Centrul de Îngrijire si Asistenţă Milcoiu si Centrul de Recuperare si Reabilitare Govora – proiect de inchidere CIA Pausesti Maglasi» a avut ca obiectiv închiderea Centrului de Ingrijire si Asistenta Pausesti-Maglasi pentru persoanele adulte cu dizabilitati şi a avut o valoare (costuri eligibile) de 641.386 euro. Proiectul «Centru de varstnici Bistriţa» a avut ca obiectiv general combaterea riscului de excuziune sociala si cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice cu 65% şi a avut o valoare 434.342 euro. Proiectul «Centru de Îngrijire şi Asistenţă Bistriţa» a avut ca obiective generale îmbunatatirea conditiilor de gazduire, ingrijire, asistenta si recuperare pentru persoanele adulte cu dizabilitati, precum şi reducerea riscurilor generate de supraaglomerarea din centrele rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati şi a avut o valoare de 217.429 euro. Proiectul «Centru pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu» a avut ca obiectiv oferirea serviciilor de asistenţă socială, consiliere psihologică, recuperare şi petrecere a timpului liber, asistenţă medical curentă, găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală, siguranţă şi accesibilitate în comunitate pentru 25 de personae vârstnice domiciliate în judeţul Vâlcea şi o valoare totala de 100.000 euro. În fine, proiectul «Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa» a avut ca obiectiv dotarea Centrului de îngrijire şi asistenţă Bistriţa cu bunurile şi echipamentele necesare extinderii capacităţii centrului cu 50 locuri şi o valoare de 194.444 euro”.

• Spuneţi-ne câteva cuvinte de ordin general despre activitatea DGASPC Vâlcea?

Nicolae Badea: „Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea se desfăşoară în conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului, principalul obiectiv constituindu-l diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, în special prin creşterea numărului de servicii alternative destinate prevenirii instituţionalizării şi protecţiei de tip familial. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea realizează şi asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate în cinci categorii: activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului; activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităti; activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice; activităţi de monitorizare, informare, colaborare,mediatizare; activităţi de ordin administrativ, financiar şi control. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea asigură asistenţă socială următoarelor categorii de persoane: copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, aflaţi în situaţie de risc; copii abandonaţi; adulţi şi copii cu dizabilităţi; persoane defavorizate, marginalizate, discriminate; persoane vârstnice. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a urmărit în activitatea sa din domeniul protecţiei copilului în perioada raportată, realizarea următoarelor obiective generale: îmbunătăţirea calităţii serviciilor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; prevenirea abuzului, neglijării, exploatării copilului şi a violenţei în familie; promovarea adopţiei naţionale; prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; asigurarea bunăstării vieţii copilului şi protecţiei acestuia într-un mediu familial sănătos şi funcţional; îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie rromă; implementarea standardelor minime obligatorii pentru serviciile sociale; dezvoltarea parteneriatului public-privat”.

• Ce demersuri aţi făcut în prima parte a acestui an, din calitatea de director al DGASPC Vâlcea?

Nicolae Badea: „La data de 16 ianuarie 2014, la solicitarea Consiliului Judetean Valcea a fost intocmita si transmisa situatia proiectelor cu finantare guvernamentala. La solicitarea Consiliului Judetean Valcea referitoare la oportunitatea de finantare in perioada 2014-2020 a reabilitarilor termice a cladirilor, a fost transmisa catre C.J. Valcea la data de 16 ianuarie 2014 – fisa de proiect privind reabilitarea termica si energetica a institutiilor de asistenta sociala din subordinea DGASPC Valcea. La data de 17 ianuarie 2014 a fost intocmit si inaintat catre Consiliul Judetean Valcea – planul cu principalele actiuni din activitatea Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protectie a Copilului Valcea pentru anul 2014, corelat cu obiectivele si directiile de actiune din Programul de Guvernare 2013 -2016. Urmare adresei transmisa de catre Fundatia Hope and Homes for Children privind accesarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea de servicii sociale pentru protectia drepturilor copilului, la data de 04 februarie 2014 a fost transmisa in format electronic – Anexa cu date preliminare utile in conceperea unor portofolii de proiecte pentru reforma din sistemul de protectie a copilului. Urmare solicitarii Ministerului Muncii – Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati, au fost transmise propunerile DGASPC Valcea cu privire la identificarea unor masuri care sa poata fi incluse in planul de actiune al strategiei nationale privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati pentru perioada 2014-2020. La solicitarea Ministerului Muncii – Directia Protectia Copilului, la data de 27.02.2014 au fost transmise informatiile referitoare la numarul decopii/tineri, beneficiari de masuri de protectie speciala, la data de 31.12.2013, care sunt elevi intr-o forma de invatamant de stat in anul scolar 2013-2014. La data de 7 martie 2014, la solicitarea Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, a fost transmis catre Consiliul Judeţean Valcea planul cu principalele actiuni din activitatea Directiei Generale de Asistenta Sociala şi Protectie a Copilului Valcea. În vederea realizarii de catre Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC a unui studiu pentru elaborarea celui de-al treilea raport alternativ la raportul de ţară cu privire la respectarea convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului în România”.

(Petre Coman)

Leave a Response