|luni, mai 17, 2021
  • Follow Us!

În perioada 12-16 mai, inspectorii ITM Vâlcea au aplicate 5 amenzi în valoare de 11.500 lei 

ITM

În perioada 12-16 mai, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au desfăşurat acţiuni decontrolul în scopul aplicării prevederilor legale, generale şi speciale, în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei. Au fost organizate acţiuni pentru furnizarea de informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale în domeniile de competenţă. Astfel în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 76 de controale, au fost identificate o serie de neconformităţi faţă de legislaţia în vigoare fiind dispuse măsuri de remediere. Pentru abaterile grave au fost aplicate 5 amenzi în valoare de 11500 lei. A fost identificată o persoană care desfăşura activiate fără să aibă în prealabil forme legale de angajare. Inspectorul şef Ion Tănăsoiu aminteşte ce dezavantaje are munca la negru pentru angajat: acesta nu beneficiază de salariul prestat pentru munca depusă conform competenţelor sale profesionale, sporuri salariale, stimulente salariale, condiţii de muncă, importanţa şi eficienţa muncii depuse; nu beneficiază de reducerea normei de timp ca urmare a condiţiilor de muncă; nu are dreptul la concediul legal de odihnă plătit şi alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, naşterea unui copil în familie), pentru studii etc.; nu este asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile cum sunt: invaliditatea, accidentele de toate felurile, bolile, maternitatea, bătrâneţea, decesul; nu are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente înafara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă; nu beneficiază de prestaţii şi asistenţă pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă cum sunt: indemnizaţia pentru trecerea temporară în altă muncă, indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, ajutoare pentru diferite proteze, tratament balnear gratuit sau parţial gratuit şi reabilitare profesională; nu beneficiază de pensie de limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, de invaliditate sau de urmaş, (vechime în muncă pentru realizarea anilor necesari pensionării); nu beneficiază de asistenţă medicală gratuită, medicamentaţie gratuită sau compensată; nu se bucură de asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, de echipament de lucru şi protecţie şi alimentaţie antidot la care ar avea dreptul în funcţie de specificul activităţii. „În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă acţiunile noastre sunt orientate pentru prevenirea producerii accidentelor de muncă” spune acesta. Acţiunile au ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale la angajatori, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate. De asemenea se urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate la fiecare loc de muncă. În săptămâna 12.05-16.05.2014 inspectorii de muncă din cadrul Corpului de control securitate şi sănătate în muncă au efectuat 25 de controale, fiind identificate 52 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Au fost aplicate 52 de sancţiuni din care 2 amenzi în valoare de 8000 lei şi 50 de avertismente.

Leave a Response