|duminică, mai 16, 2021
  • Follow Us!

DGASPC Vâlcea are în lucru 165 dosare privind adopţia de copii, din care trei minori sunt pentru adopţia internaţională 

adoptie2

Potrivit unei statistici recente realizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în evidenţa Compartimentului Adopţii şi Postadopţii se află 165 dosare în diferite etape procedurale administrative ale adopţiei. Astfel, 28 familii şi 9 persoane au fost atestate ca apte să adopte, dar au fost depuse şi 11 cereri de atestare ca familie aptă să adopte şi o cerere de atestare ca persoană aptă să adopte. 64 dosare pentru care s-a dispus deschiderea procedurii adopţiei interne, dintre care pentru cinci copii Tribunalul Vâlcea urmează a hotărî încuviinţarea adopţiei. Pentru un copil, Tribunalul Vâlcea urmează a hotărî încredinţarea în vederea adopţiei. Şase copii se află în încredinţare în vederea adopţiei (pentru trei dintre aceştia Tribunalul Vâlcea urmând a hotărî încuviinţarea adopţiei). 14 copii se află în proces de potrivire teoretică sau practică. Pentru 15 copii s-a solicitat ORA transmiterea unei noi liste cu familiile sau persoanele care răspund în cea mai mare măsură nevoilor copilului Pentru 20 copii ORA nu a identificat nici o familie sau persoană care să răspundă în cea mai mare măsură nevoilor copilului, iar pentru trei copii ORA va iniţia demersurile pentru adopţie internaţională. Şase dosare aflate în lucru, cu propunere de deschidere a procedurii adopţiei interne, au fost înaintate de Serviciul Management de Caz pentru Copil, iar trei dosare sunt aflate în etapa de monitorizare post-încredinţare în vederea adopţiei. Cinci dosare cu propunere de încuviinţare a adopţiei sunt aflate pe rolul Tribunalului Vâlcea, 46 dosare aflate în monitorizare post-adopţie, în timp ce cinci dosare s-a dispus încuviinţarea adopţiei de către Tribunalul Vâlcea în anul 2014. Pentru soluţionarea cazurilor aflate în evidenţa compartimentului au fost întocmite 266 adrese către persoane/familii/instituţii. Din cele 176 adrese sau petiţii primite din partea autorităţilor publice sau persoanelor fizice adresate compartimentului, 67 au fost soluţionate în termen legal, 49 au fost răspunsuri la demersurile întreprinse de specialiştii compartimentului, 56 au fost comunicări din partea ORA a listelor cu persoanele/familiile care răspund în cea mai mare măsură nevoilor copilului adoptabil (pentru 64 copii), iar 4 se află în curs de soluţionare.

În primul trimestru al acestui an, s-au întreprins demersurile specifice pentru evaluarea famililor sau persoanelor care au solicitat obţinerea atestatului pentru adopţie, au fost realizate 20  şedinţe de informare prealabilă a persoanelor sau familiilor care îşi exprimă intenţia de a adopta, s-au întreprins demesurile prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Management de Caz pentru Copil, s-a realizat monitorizarea post-adopţie pentru 50 copii, s-au realizat demersurile necesare realizării procesului de potrivire pentru copiii adoptabili aflaţi în evidenţa DGASPC Vâlcea sau a altor direcţii, s-au realizat toate demersurile prevăzute de lege pentru dosarele aflate în diferite etape procedurale ale adopţiei, au fost multiplicate documentele necesare soluţionării de către instanţa judecătorească a cazurilor copiilor aflaţi în evidenţa compartimentului, a fost susţinut un curs pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte adoptiv, a fost iniţiat un curs pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte adoptiv (care s-a finalizat în luna aprilie), au avut loc două întâlniri de lucru cu preşedintele Tribunalului Vâlcea şi a fost organizată întâlnirea trimestrială de consultare cu adoptatorii sau familiile adoptatoare atestate ca apte să adopte care nu au fost incluse în etapa de potrivire practică.

(Petre Coman)

Leave a Response