|duminică, mai 16, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va implementa două proiecte de 12,5 milioane lei pe POS – Creşterea competitivităţii economice 

ion-cilea214

Recent, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a prezentat încă două proiecte cu finanţare europeană în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) – Creşterea competitivităţii economice, Axa prioritară 3. Cele două proiecte sunt: „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – grupa 1” şi „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – grupa 4”. Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte: eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi partenerii acestuia în proiect, prin punerea la dispoziţie a serviciilor administrative prin mijloace electronice, achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic şi achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software. Aceste proiecte vor promova în premieră un centru de date localizat si administrat la sediul Consiliului Judeţean si internet securizat la fiecare primărie. Fiecare primărie va primi un sistem soft integrat pentru compartimentele Registrul agricol şi taxe şi impozite locale, în vederea unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, mijloacele de producţie agricolă şi efectivele de animale. Valoarea totală a primului proiect este 6,52 milioane de lei, din care 5,28 milioane de lei valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR; 1,1 milioane de lei valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional; 130.500 lei cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Vâlcea. Valoarea celui de-al doilea proiect este peste 6 milioane de lei, din care 4,9 milioane de lei valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR; 1,03 milioane de lei valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional; 121.500 lei, cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Vâlcea. De fapt, CJ Vâlcea derulează, începând cu data de 8 decembrie 2013, proiectul „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 1”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. Proiectul se implementează în localitatea Râmnicu Vâlcea la sediul liderului de proiect Consiliul Judeţean Vâlcea şi localităţile Horezu, Călimăneşti, Berislăveşti, Bujoreni, Dăeşti, Lungeşti, Malaia, Muereasca, Racoviţă, Runcu, Şirineasa, Tetoiu, Tomşani, Vlădeşti şi Perişani pe o durată de 18 luni. Obiectivul proiectului este eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor sau mediului de afaceri de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi partenerii acestuia în proiect, sprijinind competitivitatea economică şi promovând interacţiunea între sectorul public şi mediul de afaceri sau cetăţeni prin punerea la dispoziţie a serviciilor administrative folosind mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică, prin achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software.

Leave a Response