|miercuri, mai 12, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va aproba contul de execuţie a bugetului local şi a bugetelor instituţiilor pe anul 2013 

sedinta CJ

Vineri, 30 mai, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 16 proiecte de hotărâri sau informări plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel,vor fi aprobate următoarele propuneri: informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea în trimestrul I 2014; aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2014; aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local al judeţului şi a contului de execuţie a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2013; rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listelor obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate parţial sau integral din bugetul local şi din credite bancare interne, a bugetelor de venituri şi cheltuielilor ale unor instituţii publice de interes judeţean finanţate parţial sau integral din venituri proprii, a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ-teritoriale, aflate în situaţii de extremă dificultate, pe anul 2014; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2014; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii comerciale CET Govora Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Parc Ind Vâlcea, pe anul 2014; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Vâlcea; modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, concesionate societăţii comerciale APAVIL Vâlcea; aprobarea propunerii de modificare a datelor de identificare a unor drumuri judeţene cuprinse în anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările ulterioare; aprobarea raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în judeţul Vâlcea – an 2013; actualizarea Planului de analiza şi acoperire a riscurilor al judeţului Vâlcea; modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea; informare privind activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în trimestrul I, anul 2014.

Leave a Response