|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

Bogdan Pistol este cel mai tânăr vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea după anul 1990 

Bogdan Pistol

Bogdan Alexandru Pistol s-a născut în 4 iulie 1979, la Râmnicu Vâlcea. Este căsătorit cu Măriuca şi au împreună doi copii: un băieţel, Rareş, în vârstă de 3 ani şi o fetiţă, Ioana, în vârstă de 1 an. Formaţia profesională a lui Bogdan Pistol este aceea de economist diplomat, specialist în managementul firmei. După bacalaureatul obţinut la Liceul „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, el a urmat cursurile Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, pe care le-a absolvit în anul 2002. La scurt timp după absolvire, a obţinut premiul special „Arthur Andersen” pentru lucrarea „Analiza economică şi financiară a firmei”. Este înscris la doctorat, la Universitatea Banatului, Timişoara, cu o lucrare pe tema managementului dezvoltării durabile a localităţilor româneşti. Cariera profesională a lui Bogdan Alexandru Pistol: 2002-2006 – administrator si director general al Vartex Grup SRL; 2005-2006 – consultant economic la  Govora Com SRL; 2005-2009 – administrator al Hidroserv SA (service şi mentenanţă la unităţile de producere a energiei în hidrocentrale); 2005-2009 – preşedintele Comisiei de Cenzori a Asociaţiei Judeţene de Fotbal; 2006-2007 – director de dezvoltare şi strategii al Vartex Grup SRL; 2006-2008 – preşedintele Asociaţiei Patronale a Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii, filiala Vâlcea; 2007-2009 – director comercial al Govora Com SRL; 2007-2009 – membru în consiliul de administraţie al companiei Oltchim. Din iunie 2012 şi până în prezent, Bogdan Alexandru Pistol este vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea. Cariera politică a lui Bogdan Alexandru Pistol: 2003-prezent – membru al Partidului Naţional Liberal; 2005-2007 – preşedinte al Tineretului Naţional Liberal (Organizaţia Judeţeană Vâlcea); 2005-2008 – organizator al şcolii de vară I. Gh. Duca a Tineretului Naţional Liberal; 2007-2009 – vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal (Organizaţia Judeţeană Vâlcea); 2009-2010 – preşedinte al Partidului Naţional Liberal (Organizaţia Municipală Râmnicu Vâlcea); 2013-prezent preşedinte Liga Aleşilor Locali PNL Vâlcea.

 • Care au fost principalele activităţi derulate în 2013 din poziţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea?

Bogdan Alexandru Pistol: „Activitatea mea în anul 2013, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prin care se stabilesc principalele atribuţii ce revin consiliului judeţean în vederea realizării misiunii unei asemenea instituţii – coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale din judeţul Vâlcea, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Prin Dispoziţia nr. 228/18 iulie 2012 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, mi-au fost delegate următoarele atribuţii: coordonarea şi controlul următoarelor instituţii şi servicii publice de interes judeţean, subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea; acordarea, prin Direcţia Tehnică şi serviciile de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea, de sprijin şi consultanţă tehnică pentru autorităţile administraţiei locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora; urmărirea întocmirii şi transmiterii, în termen, a rapoartelor şi informărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi de prezentarea sau depunerea acestora la autorităţile şi instituţiile publice interesate; exercitarea oricăror altor atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Consiliul Judeţean Vâlcea ori preşedintele acestuia. Pornind de la aceste considerente legale şi conştient de faptul că interesele generale ale judeţului Vâlcea presupun implicare, responsabilitate, corectitudine, coerenţă şi transparenţa actului decizional, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, am abordat un mod de gândire sau acţiune constructiv şi eficient, centrat pe capacitarea tuturor factorilor pentru dezvoltarea economico – socială a judeţului Vâlcea, pentru asigurarea cadrului necesar furnizării serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia, cultura, ordinea publică, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice şi serviciile comunitare de utilitate publică. În acest sens, activitatea mea a fost canalizată pe trei direcţii principale: eficientizarea activităţii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean aflate sub directa coordonare a Consiliului Judeţean Vâlcea; promovarea intereselor economice ale judeţului Vâlcea, atât prin atragerea unor surse alternative de finanţare, cât şi prin includerea judeţului într-un circuit internaţional; gestionarea şi rezolvarea problemelor ridicate în comunităţile locale. Conştient de faptul că judeţul nostru ridică foarte multe probleme, dar oferă şi multe posibilităţi de dezvoltare neexploatate până în acest moment, am iniţiat o serie de activităţi prin care am urmărit promovarea intereselor generale ale judeţului Vâlcea: organizarea unor întâlniri locale sau zonale cu reprezentanţii administraţiei publice locale; organizarea de audienţe săptămânale pentru cetăţenii judeţului Vâlcea, cu scopul de a răspunde solicitărilor acestora (în cadrul acestor audienţe s-au ridicat probleme legate de reabilitarea drumurilor judeţene, locuinţe sociale, alunecări de teren, extindere reţele electrice şi alimentare cu apă); atitudine promptă şi constructivă centrată pe rezolvarea problemelor ridicate de infrastructura judeţeană, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea; atitudini faţă de folosirea nejustificată a banului public; am participat la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean Valcea; atitudine constructivă faţă de personalul din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea şi faţă de instituţie în sine, în scopul sporirii prestigiului acestei instituţii şi a eficienţei actului administrativ; abordarea problematicii judeţene pe bază de direcţii strategice pe termen scurt, mediu şi lung. Din calitatea de vicepreşedinte al CJ Vâlcea supraveghez şi monitorizez implementarea programului PNDR – Măsura 3.2.2. «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale» ce se finanţează din fonduri externe, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare. Prin acest program, au fost aprobate pentru finanţare nerambursabilă un număr de 17 proiecte, care se află în diverse stadii de execuţie”.

 • Am înţeles recent că proiectul „Adventure Park”, de care vă ocupaţi direct, a fost declarat eligibil?

Bogdan Alexandru Pistol: „Datorită economiilor realizate în urma licitaţiilor pentru investiţiile prin POR 2007-2013, proiectul Adventure Park a primit şi ultima aprobare dinaintea semnării contractului de finanţare. Contractul de finanţare va fi semnat cel mai probabil în această vară. Proiectul Adventure Park urmează să fie realizat în staţiunea vâlceană Voineasa. Acesta face parte din masterplanul de turism naţional şi care va dezvolta oportunităţile de a face turism în staţiunea Voineasa. Adventure Park – Voineasa este un proiect pe fonduri europene cu finanţare 50%. Valoarea lui se ridică la 21,79 milioane de lei, din care 10,1 milioane de lei reprezintă partea de cofinanţare asigurată de CL Voineasa şi CL Vaideeni. În urma implementării proiectului de la Voineasa, se va realiza un Alpine Coaster, o pistă pentru kart-uri pentru copii, dar şi pentru adulţi, se vor achiziţiona trotinete, un parc de agrement, două covoare rulante cu sistem tubing şi pârtie de schi şi tiroliană. Ideea proiectului îmi aparţine şi, de aceea, cred că turiştii vor găsi aici cel mai important loc de agrement. Este o idee ce mi-a venit în urmă cu aproximativ trei luni, am discutat-o cu primarul din Voineasa, dar şi cu cel din Vaideeni. Primii paşi, aprobarea proiectului în consiliile locale dar şi în Consiliul Judeţean au fost făcuţi. Investiţia asigură posibilitatea petrecerii timpului liber atât pe timp de vară cât, şi pe timp de iarnă, venind ca o completare la sporturile de iarnă. Nivelul dotărilor va fi unul foarte înalt şi vom face din pârtia de la Obârşia Lotrului cel mai important domeniu schiabil din Europa de Est”.

 • Ca economist, cum vedeţi situaţia din ţară şi ce măsuri aţi propune Guvernului să ia în viitorul apropiat?

Bogdan Alexandru Pistol: „E un loc comun astăzi în analiza economică să se vorbească despre creşterea consumului ca factor care să contribuie la dezvoltare economică în anul 2014. Ani în şir s-a vorbit despre cum e nesănătos să creşti din consum şi cum doar industria şi exportul sunt frecventabile atunci când îţi propui să măreşti PIB-ul ţării. Fiindcă şi motoarele agriculturii nu pot fi supraturate an după an, analiştii converg că doar stimularea consumului ne-ar permite atingerea ratei de 2,9%, procent estimat cu care am crescut PIB-ul în 2013. Rămân la părerea că cele mai eficiente măsuri fiscale sunt şi cele mai simple, dar mai ales cele care respectă principiul echităţii. Cred că e foarte importantă scăderea CAS-ului, mult mai corectă şi mai utilă decât schema de restructurare a creditelor pentru persoanele cu venituri mici. De principiu şi măsura ajutorului fiscal de acest tip, adresându-se unei categorii largi de oameni (mulţi dintre ei în mare suferinţă) are calitatea că rezolvă pe de o parte chiar nevoia de a lăsa mai mulţi bani în piaţă, stimulând consumul, pe de altă parte permite băncilor reducerea provizioanelor şi creşterea profitului acestora grav afectat anul trecut. Măsura, însă, nu aduce plusuri în ceea ce priveşte raportul cu viitorul. Orice companie care doreşte să investească e direct interesată de nivelul impozitelor. Dependenţa de nivelul accizei la combustibil e incomparabil mai mică faţă de nivelul taxării. Cred, deci, că orice resursă eliberată din buget trebuie folosită în a simplifica şi diminua taxele pe forţa de muncă, un mediu fiscal prietenos aducând mari avantaje pe termen lung. În rest, e de remarcat sporirea optimismului consumatorului român, luna decembrie oferindu-ne surpriza creşterii comerţului cu 6,7%, evoluţie care a salvat puţin anul 2013. Pentru că sunt la capitolul optimism trebuie să remarc că 2014 este primul an în care se alocă 0,4% din PIB pentru finanţarea IMM-urilor, aşa cum, de altfel, prevede şi legea. Aştept cu interes măsura de scutire a impozitului reinvestit, dar cum în economie nu poţi doar să reduci şi, în acelaşi timp, să cheltuieşti tot mai mult cred că stimularea muncii prin reducerea taxării ar trebui să fie principalul nostru obiectiv. Cu prea multă precauţie am trăit în anul 2013 (sectorul privat intern a avut excedent de 1,5% din PIB) şi asta nu e neapărat un lucru bun. Ca să creştem cu rate de peste 4%, ne trebuie mai multă încredere, mai mulţi bani, evident, lăsaţi în piaţă, pe scurt, mai mult curaj. Scăderea dobânzilor, echilibrul macroeconomic recâştigat în ultimii doi ani, accentul pus pe investiţii publice (în sfârşit Guvernul face paşi în acest sens) trebuie să ne facă mai optimişti şi să credem că dinamica anilor 2005-2008 poate fi, din nou, atinsă”.

(Petre Coman)

Leave a Response