|sâmbătă, mai 15, 2021
  • Follow Us!

409 firme mijlocii şi mici vâlcene datornice, publicate pe Internet 

datorii


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a actualizat Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetele: de stat, asigurărilor sociale de stat, fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 31 martie 2014 şi neachitate până la data publicării, în temeiul prevederilor Titlului I – Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003.

Lista a fost publicată şi poate fi consultată pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Servicii online, categoria Obligaţii restante către bugete, din prima pagina.

 

I. La Bugetul general consolidat, au fost publicaţi 409 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 31 martie a.c. restanţe de 6,45 mil.lei.

La Bugetul de stat, au fost publicaţi 393 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii restante de 4,14 mil. lei, care se află în una din următoarele situaţii:

– 376 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe ale Bugetului de stat de 3,19 mil.lei;

– 10 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul de stat pentru suma de 0,85 mil.lei;

– 7 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,1 mil.lei;

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de stat au fost publicaţi 145 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 1.68. mil.lei, din care:

– 129 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 1,21 mil.lei;

– 5 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,14 mil.lei;

– 11 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru suma de 0,33 mil.lei.

Obligaţiile la Bugetul Fondului asigurărilor de sănătate sunt în sumă de 0,59 mil.lei şi provin de la 137 contribuabili mijlocii şi mici, astfel:

– 121 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 0,43 mil.lei;

– 5 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,05 mil.lei;

– 11 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 0,11 mil.lei.

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de şomaj, au fost publicaţi 124 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrează obligaţii restante de 0,042 mil. lei, în structura:

– 108 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante în sumă de 0,03 mil. lei;

– 5 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,004 mil.lei;

– 11 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 0,008 mil.lei.

 

II. La 31 martie a.c., marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au fost înregistrate restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.

 

III. Nu au fost publicaţi pe websiteul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate conform Legii nr. 346/2004, modificată, contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile legale de atac.

 

IV. Următoarea actualizare se va face până la 31 iulie a.c., pentru debitele restante la 30 iunie a.c., conform prevederilor art. 3, pct. 13 din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.

Leave a Response