|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba realizarea de investiţii la două şcoli din Râmnicu Vâlcea 

Gigi-Matei

Miercuri, 30 aprilie, se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 16 proiecte de hotărâri şi rapoarte plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2014; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2014; modificarea anexei nr. 1 a bugetului „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe” pentru anul acesta; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie „Refacere acoperiş Colegiul Forestier”; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Reabilitare teren de sport la Colegiul Mircea cel Bătrân”; efectuarea unor plăţi din bugetul local; aprobare PUD „Extinderi şi modificări în timpul execuţiei la restaurant, extindere şi amenajare hotel în construcţie existentă – strada Râureni nr. 14”, investitor SC Lidival SRL; inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; închirierea unui spaţiu situat în incinta imobilului din intrarea Pribeanu nr. 1, cu destinaţia de cabinet medical; completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; transmiterea în folosinţă a unor terenuri către societatea Pieţe Prest SA; raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii; raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurilor referitoare la oportunitatea achiziţionării unui teren cu destinaţia de parc public; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului municipal Ariel; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2014; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la o locuinţă de serviciu, în ordinea de prioritate.

Leave a Response