|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Administratorii judiciari au convocat prima şedinţă AGA la Oltchim, după un an de pauză 

15_oltchim_lin_05_ae7f2470ef_20426900

Recent, administratorii judiciari ai Oltchim au semnat decizia de convocare a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor de la întreprindere pentru data de 29 aprilie 2014, ultima şedinţă de acest fel având loc la finele lunii aprilie 2013. Ordinea de zi cuprinde patru proiecte de hotărâri, respectiv: aprobarea raportului administratorului special al societăţii pentru exerciţiul financiar 2013, întocmit conform anexei nr. 32 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006; aprobarea situaţiilor financiare individuale ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) aşa cum este prevăzut în OMFP nr. 1286/2012, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2013; aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului trecut; aprobarea datei de 19 mai 2014, ca dată de înregistrare, conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în şedinţa acţionarilor din data de 29 aprilie 2014. Potrivit raportului administratorului special, SC Oltchim SA avea la 31 decembrie 2013 capitaluri proprii negative de 2,288 miliarde de lei, venituri din exploatare de 498 milioane de lei, precum şi o pierdere netă a perioadei de peste 946,8 milioane de lei, din care efect nefavorabil al reevaluării activelor imobilizate de 652 milioane de lei, iar din activitatea curentă de 294,8 milioane de lei. În anul 2013, producţia SC Oltchim SA a fost redusă, compania nefuncţionând la capacitate din lipsa capitalului de lucru, o parte din instalaţii fiind oprite şi trecute în conservare. După intrarea în insolvenţă a societăţii, vânzările au înregistrat creşteri lunare, dar cu toate acestea cotele de piaţă deţinute de produsele SC Oltchim SA pe principalele pieţe de desfacere au fost nesemnificative. Vânzarea produselor s-a făcut prin metoda livrării directe către utilizatorii finali (consumatori), sau prin metoda distribuţiei selective către firme de trading, specializate în distribuţia produselor chimice, care la rândul lor au vândut utilizatorilor finali. Derularea vânzărilor prin cea de-a doua metodă asigură condiţiile logistice (depozite, mijloace de transport auto, conforme cu legislaţia în vigoare, care reglementează vânzarea produselor chimice, inclusiv a produselor chimice periculoase), ajută la diminuarea costurilor cu vânzarea produselor pe pieţe din zone geografice mai îndepărtate, plata în avans, prospectarea şi promovarea produselor, în funcţie de piaţă. În viitorul exerciţiu financiar, SC Oltchim SA nu are în vedere dezvoltarea de noi produse. Pe măsură ce va fi depăşită situaţia actuală şi societatea va dispune de fonduri, vor fi alocate sume pentru activitatea de cercetare şi dezoltare de noi produse, în primul rând pe linia de polioli. În ceea ce priveşte strict fluxul de lichidităţi necesar asigurării materiilor prime, declararea insolvenţei a dus la o presiune suplimentară având în vedere faptul că foarte mulţi furnizori au renunţat să mai practice plata la termen sau utilizarea limitei de credit, solicitând numai la plata în avans. Având în vedere aceste presiuni suplimentare, cantităţile totale de materii prime aprovizionate în anul 2013 au fost mai mici decât cele aprovizionate în anul 2012. Dacă în anul 2012 cantitatea de propilenă aprovizionată a fost de 50.000 de tone, în anul 2013 cantitatea de propilenă livrată la SC Oltchim SA a fost de circa 34.700 de tone, majoritatea de pe piaţa internă. Ceea ce este de semnalat este faptul că s-a obţinut o scădere semnificativă a preţului de achiziţie la propilenă. Pentru etilenoxid, cantitatea aprovizionată în 2012 a fost de 2.831 tone, iar în 2013 a fost de 2.364 tone, având patru furnizori, cel mai important fiind cu sursa de aprovizionare din Rusia. Având în vedere piaţa concurenţială în care funcţionează SC Oltchim SA, comenzile şi contractele pentru anul 2013 au fost perfectate cu furnizorii agreaţi (după selectarea lor pe bază criteriilor de performanţă, capabilitatea lor de a livra produsele conform cerinţelor de calitate impuse precum şi pe pe baza preţurilor negociate), fiind împărţiţi în categorii, luând în considerare factorii geografici, poziţionare în piaţă, specific de activitate şi conjunctura actuală.

Leave a Response