|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

Acţionarii FORCONCID, chemaţi să aprobe vânzarea unor imobile din judeţul Argeş 

forconcid

 

Preşedintele consiliului de administraţie al întreprinderii Forconcid Râmnicu Vâlcea a semnat zilele trecute decizia de convocare a şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 7 mai 2014. Acţionarii sunt chemaţi să aprobe propunerea de vânzare a imobilului teren şi construcţiile aferente C1 şi C2, din Albeştii de Argeş, proprietatea SC Forconcid SA, împuternicind în acest sens consiliul de administraţie să stabilească preţul şi desemnarea directorului tehnic producţie să reprezinte societatea şi să semneze contractul de vânzare-cumpărare. Tot acţionarii SC Forconcid SA vor mai aprobe următoarele: raportul de gestiune al consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2013; raportul comisiei, de cenzori şi al auditorului exten, pentru exerciţiul financiar 2013; bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi stabilirea modului de repartizare a profitului aferent exerciţiului financiar al anului trecut; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul economico-financiar al anului 2013; prezentarea şi aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014; supunerea spre aprobare a nivelului de credite necesar desfăşurării activităţii de producţie şi de investiţii pe anul 2014 şi stabilirea garanţiilor bancare aferente; salarizarea directorului general, indemnizaţia administratorilor si a cenzorilor societăţii. La data de 31 decembrie 2013, în urma centralizării rezultatelor economico-financiare, SC Forconcid SA a obţinut următoarele rezultate: cifră de afaceri – 7,13 milioane de lei; venituri totale – 12,23 milioane de lei; cheltuieli totale – 12,14 milioane de lei; profit brut – 91.900 lei. Sucursala „Valea Oltului”, la nivelul anului 2013, a realizat o cifră de afaceri în sumă de 2,98 milioane de lei şi venituri totale în sumă de 3,55 milioane de lei. În urma activităţii desfăşurate, sucursala a înregistrat profit în sumă de 301.000 lei. Sucursala Târgu Jiu, la nivelul anului 2013, a realizat o cifră de afaceri în sumă de 2,34 milioane de lei şi venituri totale de 968.000 lei. Pentru realizarea veniturilor, sucursala a cheltuit 3,12 milioane de lei. Comparând veniturile şi costurile rezultă că sucursala a înregistrat o pierdere de 2,15 milioane de lei. Sucursala SUTPI Râmnicu Valcea a realizat anul trecut o cifră de afaceri în sumă de 1,3 milioane de lei şi venituri totale în sumă de 1,36 milioane de lei. Pentru realizarea veniturilor, sucursala a efectuat cheltuieli în sumă de 2 milioane de lei. Comparând veniturile cu cheltuielile observăm că sucursala a înregistrat o pierdere de 668.300 lei.

Leave a Response